How To Open File Extension


Pliki czcionek


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
Rozszerzenie pliku .### SmartWare Filled Area Font
Rozszerzenie pliku .#GF MetaFont Font
Rozszerzenie pliku .$ON Steinberg Cubase Fonts Compressed
Rozszerzenie pliku .$TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
Rozszerzenie pliku .075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
Rozszerzenie pliku .085 Corel Ventura Publisher 85x85 Dpi Font
Rozszerzenie pliku .091 Corel Ventura Publisher 91x91 Dpi Font
Rozszerzenie pliku .096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
Rozszerzenie pliku .0B Adobe PageMaker Printer Font
Rozszerzenie pliku .12U Adobe PageMaker Font
Rozszerzenie pliku .15U Adobe PageMaker Printer Font
Rozszerzenie pliku .75 Ventura Publisher 75x75 Dpi Display Font
Rozszerzenie pliku .85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
Rozszerzenie pliku .8M Adobe PageMaker Math 8 Printer Font
Rozszerzenie pliku .8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
Rozszerzenie pliku .91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
Rozszerzenie pliku .96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
Rozszerzenie pliku .ABF Adobe Binary Screen Font
Rozszerzenie pliku .ACFM Adobe Composite Font Metrics
Rozszerzenie pliku .AFM Adobe Font Metrics
Rozszerzenie pliku .AFN ArtCAM Font
Rozszerzenie pliku .AFS Adobe Type Manager Font Set
Rozszerzenie pliku .ALL Arts & Letters Library
Rozszerzenie pliku .AMFM Adobe Multiple Font Metrics
Rozszerzenie pliku .APF Lotus Printer Driver Fonts
Rozszerzenie pliku .ASF Lotus Screen Font
Rozszerzenie pliku .ASPF Adobe Type1 Fonts Mac File Type
Rozszerzenie pliku .ATM Adobe Type Manager
Rozszerzenie pliku .AUF Alphacam User Font
Rozszerzenie pliku .B30 Ventura Publisher Printer Font
Rozszerzenie pliku .BCO Bitstream Outline Font Description
Rozszerzenie pliku .BDF UNIX Font
Rozszerzenie pliku .BEZ Bitstream Outline Font Description
Rozszerzenie pliku .BFN Brother Embroidery Software Font
Rozszerzenie pliku .BMAP Apple Macintosh Screen Font
Rozszerzenie pliku .BMF BMF ByteMap Font
Rozszerzenie pliku .BZR Binary Font
Rozszerzenie pliku .CBTF Plazmic Font
Rozszerzenie pliku .CCT SIL Hebrew Font System Transliteration Table
Rozszerzenie pliku .CEF Adobe Illustrator Compact Embedded Font
Rozszerzenie pliku .CFF Compact Font
Rozszerzenie pliku .CFN Calamus Font Data
Rozszerzenie pliku .CGA Ventura Publisher CGA Display Font
Rozszerzenie pliku .CHA DTL OTMaster Character Layout
Rozszerzenie pliku .CHM Chameleon Source Font
Rozszerzenie pliku .CHR Borland Language Stroke Font
Rozszerzenie pliku .CHX Big Font Set
Rozszerzenie pliku .CLAF Claris Font
Rozszerzenie pliku .COLLECTION Font Collection Cache
Rozszerzenie pliku .COMPOSITEFONT Composite Font
Rozszerzenie pliku .DFONT Mac OS X Data Fork Suitcase Format
Rozszerzenie pliku .DUS Readiris Font Dictionary
Rozszerzenie pliku .DZK Font Library
Rozszerzenie pliku .EFT ChiWriter High Resolution Screen Font
Rozszerzenie pliku .EOT Embedded OpenType Font
Rozszerzenie pliku .ETX TeX Font
Rozszerzenie pliku .F06 DOS Screen Text 6 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F09 DOS Screen Text 9 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F11 DOS Screen Text 11 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F12 DOS Screen Text 12 Pixel Height Font
Rozszerzenie pliku .F13 Dos Screen Text 13 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .F16 DOS Screen Text 16 Pixels Height Font
Rozszerzenie pliku .FD Font Definition
Rozszerzenie pliku .FDB Font Definition Block Of SWT Generator
Rozszerzenie pliku .FF Agfa Compugraphics Outline Font Description
Rozszerzenie pliku .FFIL Mac OS X Data Fork Suitcase Format
Rozszerzenie pliku .FLF FIGlet Zipped Figletized Text Font
Rozszerzenie pliku .FLI Tex Font Library (EmTeX)
Rozszerzenie pliku .FN3 Harvard Graphics 3.0 Font
Rozszerzenie pliku .FNB 1st Publisher Font
Rozszerzenie pliku .FNN DOS Screen Text Font
Rozszerzenie pliku .FNT Font
Rozszerzenie pliku .FO1 Borland Turbo C Font
Rozszerzenie pliku .FO2 Borland Turbo C Font
Rozszerzenie pliku .FON Microsoft Windows Bitmap Font
Rozszerzenie pliku .FONT Font Data
Rozszerzenie pliku .FONTS Font
Rozszerzenie pliku .FOT Truetype Font Styles
Rozszerzenie pliku .FRF FontMonger Intermediate Font
Rozszerzenie pliku .FRS Corel WordPerfect Screen Font Resource
Rozszerzenie pliku .FTM Micrografx Font
Rozszerzenie pliku .FXR Oracle Font Cross-reference
Rozszerzenie pliku .FYI Fontasy Publisher Italic Font
Rozszerzenie pliku .GDR Symbian OS Bitmap Font
Rozszerzenie pliku .GF MetaFont Font
Rozszerzenie pliku .GFT NeoPaint Font
Rozszerzenie pliku .GLF AfterGRASP Font
Rozszerzenie pliku .GLIF Glyph Interchange Format
Rozszerzenie pliku .GSF Ghostscript Fonts
Rozszerzenie pliku .GXF General CADD Pro Font Data
Rozszerzenie pliku .HBF Hanzi Bitmap Font
Rozszerzenie pliku .INTELLIFONT Intellifont
Rozszerzenie pliku .LFT ChiWriter Laser Printer Font
Rozszerzenie pliku .LWFN Adobe Type 1 Font
Rozszerzenie pliku .MCF Mathcad Font
Rozszerzenie pliku .MFD Adobe Multiple Master Font Metrics Directory
Rozszerzenie pliku .MFM VTeX Multiple Master Font Metrics
Rozszerzenie pliku .MGF Micrografx Font
Rozszerzenie pliku .MMM Adobe Type Manager Multiple-master Font Metrics
Rozszerzenie pliku .MRF Macintosh Font
Rozszerzenie pliku .MTF Mediatek Font
Rozszerzenie pliku .NTF Font
Rozszerzenie pliku .ODTTF Microsoft Office Document Embedded Font
Rozszerzenie pliku .OFM Adobe PostScript Font Description
Rozszerzenie pliku .OKF OKF Font File Format
Rozszerzenie pliku .OTF OpenType Font File Format
Rozszerzenie pliku .PCF UNIX Font
Rozszerzenie pliku .PFA PostScript Type 1 Font
Rozszerzenie pliku .PFB Type 1 PostScript Font
Rozszerzenie pliku .PFM Printer Outline Metric Font
Rozszerzenie pliku .PFT ChiWriter Printer Font
Rozszerzenie pliku .PHF Photofont Font
Rozszerzenie pliku .PK LaTeX Compressed Font
Rozszerzenie pliku .PKT TeX Font
Rozszerzenie pliku .PRS Corel WordPerfect Printer Resource Font
Rozszerzenie pliku .PSS Adobe Type Manager PostScript Stub
Rozszerzenie pliku .QBF QuickBASIC Font
Rozszerzenie pliku .QFN Apple QuickTime Font
Rozszerzenie pliku .R8? Microsoft Word For DOS Font
Rozszerzenie pliku .SCR LocoScript Screen Font
Rozszerzenie pliku .SFD Fontforge Spline Font Database File Format
Rozszerzenie pliku .SFF SmartWare Screen Font
Rozszerzenie pliku .SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
Rozszerzenie pliku .SFL PCL4 Ventura Printer Bitmap Font
Rozszerzenie pliku .SFN EasySIGN Font
Rozszerzenie pliku .SFO Bitstream Font
Rozszerzenie pliku .SFP LaserJet Portrait Font
Rozszerzenie pliku .SFS HP PCL 5 Scalable Font
Rozszerzenie pliku .SNF DESQview Font
Rozszerzenie pliku .SPD Bitstream Speedo Scalable Font
Rozszerzenie pliku .SUI Apple MAC Font
Rozszerzenie pliku .SUIT Apple Mac OS Font
Rozszerzenie pliku .T2 TrueType Font
Rozszerzenie pliku .TB1 Borland Turbo C Font
Rozszerzenie pliku .TB2 Borland Turbo C Font
Rozszerzenie pliku .TDF TheDraw Font
Rozszerzenie pliku .TMF Corel WordPerfect Tagged Font Metric
Rozszerzenie pliku .TPF HiJaak Downloadable PCL Soft Font
Rozszerzenie pliku .TTC TrueType Font Collection
Rozszerzenie pliku .TTF TrueType Font
Rozszerzenie pliku .TYPE Amiga Font
Rozszerzenie pliku .UFM Unicode TrueType Font
Rozszerzenie pliku .UFO Unified Font Object
Rozszerzenie pliku .US? Microsoft Word Font
Rozszerzenie pliku .USL LaserJet Landscape Font
Rozszerzenie pliku .VF TeX Virtual Font
Rozszerzenie pliku .VFB Font Description
Rozszerzenie pliku .VFM Ventura Publisher Font Metrics
Rozszerzenie pliku .VLW Processing Font
Rozszerzenie pliku .VMF Corel Ventura Publisher Font Characteristics
Rozszerzenie pliku .VNF Vision Numeric Font
Rozszerzenie pliku .W30 Ventura Publisher Printer Font
Rozszerzenie pliku .WFN Corel Font Or Symbol
Rozszerzenie pliku .WNF CorelDRAW Outline Font Description
Rozszerzenie pliku .WOFF Web Open Font Format Package
Rozszerzenie pliku .XFC X-Fonter Font Collection
Rozszerzenie pliku .XFN Corel Ventura Printer Font
Rozszerzenie pliku .XFR Ventura Publisher Bitmap Editor Font
Rozszerzenie pliku .XFT ChiWriter 24 Pin Printer Font
Rozszerzenie pliku .ZSU Zebra Printer Font
Rozszerzenie pliku ._V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics