How To Open File Extension


Pliki wykonywalne


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
Rozszerzenie pliku .8XP TI-83 Plus Calculator Program
Rozszerzenie pliku .ABS Atari Jaguar DRI/Alcyon Format
Rozszerzenie pliku .ACC Atari ST Program Executable
Rozszerzenie pliku .AIF SmartWare Executable Program
Rozszerzenie pliku .AIR Adobe AIR Rich Internet Applications
Rozszerzenie pliku .ALI Blackberry Application Loader
Rozszerzenie pliku .APP MAC Application Package Or Core System Service
Rozszerzenie pliku .APPLICATION ClickOnce Deployment Manifest
Rozszerzenie pliku .APPREF-MS Application Reference
Rozszerzenie pliku .APPX Microsoft AppX Application Package
Rozszerzenie pliku .AXF ARM Executable Format
Rozszerzenie pliku .AZW2 Amazon Kindle Program
Rozszerzenie pliku .BAS Basic Source Code
Rozszerzenie pliku .BAT Batch File (executable)
Rozszerzenie pliku .BI? LoseThos Binary Executable
Rozszerzenie pliku .BIN Linux Executable
Rozszerzenie pliku .BPP Kuaiyong Downloaded IOS Application
Rozszerzenie pliku .BTM 4DOS Batch To Memory Batch
Rozszerzenie pliku .C Origin C Program
Rozszerzenie pliku .CAC DBASE IV Executable
Rozszerzenie pliku .CAS Casio Program
Rozszerzenie pliku .CMD Microsoft Windows Command Script
Rozszerzenie pliku .CPL Microsoft Windows Control Panel
Rozszerzenie pliku .CPP Apple Xcode Core C Program
Rozszerzenie pliku .CTL PDP-10 Batch
Rozszerzenie pliku .DBR TCM - MRP Software Compliled Executable
Rozszerzenie pliku .DEX Google Android Compiled Executable
Rozszerzenie pliku .DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
Rozszerzenie pliku .DLL Dynamic Link Library
Rozszerzenie pliku .DOL Nintendo GameCube Executable
Rozszerzenie pliku .DSP Norton Viewer DLL
Rozszerzenie pliku .EHAM HAM Programmer Toolkit ExtraHAM Executable
Rozszerzenie pliku .ELF ELF Executable
Rozszerzenie pliku .EXE Program Executable
Rozszerzenie pliku .EXE1 Renamed Executable
Rozszerzenie pliku .EXP Phar Lap Protected Mode Executable Program
Rozszerzenie pliku .FOX FoxBase FoxPro Executable
Rozszerzenie pliku .FPX Compiled FoxPro Program
Rozszerzenie pliku .FQY FLAMES (FLARE) Command
Rozszerzenie pliku .FXP Visual FoxPro Compiled Database
Rozszerzenie pliku .G3A Casio Prizm Program
Rozszerzenie pliku .GAMBAS Gambas Application
Rozszerzenie pliku .GPE GP2X Video Game Executable
Rozszerzenie pliku .GPU GP2X Utility Program
Rozszerzenie pliku .GTP Atari ST Executable
Rozszerzenie pliku .ICONFIG IConfig Executable
Rozszerzenie pliku .IFS IconForge Image EXE Library
Rozszerzenie pliku .IME Global Input Method Editor
Rozszerzenie pliku .INT Micro Focus COBOL Signature Semi-compiled Program
Rozszerzenie pliku .IRX PS2 Modified Elf Object
Rozszerzenie pliku .JAX Java Executable JAR
Rozszerzenie pliku .JS JavaScript
Rozszerzenie pliku .KMD ABSTAT For Windows Batch
Rozszerzenie pliku .LE DOS/4GW PM 32X DOS Extender Executable Image
Rozszerzenie pliku .LIT AMOS Executable
Rozszerzenie pliku .LNK Windows Shortcut
Rozszerzenie pliku .MEX MatLab Dynamically Linked Subroutine
Rozszerzenie pliku .MEXW32 MATlab Program Executable
Rozszerzenie pliku .MSI Microsoft Windows Installer Installation Package
Rozszerzenie pliku .MSP Windows Installer Patch
Rozszerzenie pliku .N-GAGE Nokia N-Gage Application
Rozszerzenie pliku .NDR RightFax Executable
Rozszerzenie pliku .NEXE Google Chrome Native Client Executable
Rozszerzenie pliku .NT Windows NT Command Script
Rozszerzenie pliku .NXE AdaOS Main Program Module
Rozszerzenie pliku .OAT Google Android RunTime Code
Rozszerzenie pliku .ODEX Google Android Optimized Executalbe
Rozszerzenie pliku .OSX Apple Mac OS PowerPC Executable
Rozszerzenie pliku .PAF.EXE PortableApps.com Program
Rozszerzenie pliku .PE PE - Portable Executable
Rozszerzenie pliku .PGM CGI Program
Rozszerzenie pliku .PIF Microsoft Windows Program Information File
Rozszerzenie pliku .PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
Rozszerzenie pliku .PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
Rozszerzenie pliku .PRC Palm OS Resource Or Ebook
Rozszerzenie pliku .PRG Program
Rozszerzenie pliku .PRX Atari ST Executable
Rozszerzenie pliku .PVA Process Panel Builder Application
Rozszerzenie pliku .PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
Rozszerzenie pliku .PYD Python Dynamic Module
Rozszerzenie pliku .PYZ Python Zipped Executable
Rozszerzenie pliku .QPX FoxPro Compiled Executable QBE Query
Rozszerzenie pliku .RBTX NXT Create Pack & Go Package
Rozszerzenie pliku .RTL Runtime Library
Rozszerzenie pliku .RUN ISAPI Loader
Rozszerzenie pliku .RXE Lego Mindstorms NXT Executable
Rozszerzenie pliku .RYB Raynerboss Executable
Rozszerzenie pliku .S2A SEAL Program
Rozszerzenie pliku .SELF Simple Executable Loader Format
Rozszerzenie pliku .SHS Microsoft Windows Shell Scrap Object
Rozszerzenie pliku .SIS.DM Nokia Ovi Store Protected Program
Rozszerzenie pliku .SISX.DM Nokia Ovi Store Protected Program
Rozszerzenie pliku .SKO Sage Accounting Executable
Rozszerzenie pliku .STX Schneider Automation S.A. PL7 Program
Rozszerzenie pliku .SXX SAS Stat Studio Module Executable
Rozszerzenie pliku .TCP Tally.ERP Compiled Program
Rozszerzenie pliku .TRS Micrografx Executable
Rozszerzenie pliku .VBS Visual Basic Script
Rozszerzenie pliku .WGT Opera Widgets
Rozszerzenie pliku .WIDGET Microsoft Windows Mobile Widget
Rozszerzenie pliku .WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
Rozszerzenie pliku .WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
Rozszerzenie pliku .WIZ Microsoft Office Wizard
Rozszerzenie pliku .WSH Microsoft Windows Scripting Host
Rozszerzenie pliku .WWE AMP1-16 Renamed EXE
Rozszerzenie pliku .X Human68k Operating System Executable
Rozszerzenie pliku .XEX Atari Program Executable
Rozszerzenie pliku .XIP HP95 Execute-in-place Program
Rozszerzenie pliku .XLNK XML Link