How To Open File Extension


Pliki archiwów


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
Rozszerzenie pliku .!@! Windows Backup Of WIN.INI
Rozszerzenie pliku .### DoubleSpace Compressed Volume
Rozszerzenie pliku .$$$ Backup File Format
Rozszerzenie pliku .$ID Steinberg Cubase Compressed
Rozszerzenie pliku .$LL Steinberg Cubase Compressed
Rozszerzenie pliku .--- Microsoft Backup File Set
Rozszerzenie pliku .0 Compressed Harddisk Data
Rozszerzenie pliku .000 Sequentially Numbered Backup Files
Rozszerzenie pliku .001 Generally Split Archive Or Backup File (001-??? File Sequence)
Rozszerzenie pliku .002 Drive Image 5 Setup
Rozszerzenie pliku .003 Generally Split Archive Or Backup File (part 003)
Rozszerzenie pliku .004 Generally Split Archive Or Backup File (part 004)
Rozszerzenie pliku .005 Generally Split Archive Or Backup File (part 005)
Rozszerzenie pliku .006 Generally Split Archive Or Backup File (part 006)
Rozszerzenie pliku .007 Generally Split Archive Or Backup File (part 007)
Rozszerzenie pliku .008 Compressed File From A Multi-volume Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .009 Generally Split Archive Or Backup File (part 009)
Rozszerzenie pliku .00B PenSoft Payroll Backup
Rozszerzenie pliku .010 Generally Split Archive Or Backup File (part 010)
Rozszerzenie pliku .011 Compressed File From A Multi-volume Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .012 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .013 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .014 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .015 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .016 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .017 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .018 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .019 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .01B PenSoft Payroll Backup File
Rozszerzenie pliku .01_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .020 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .021 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .022 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .023 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 23)
Rozszerzenie pliku .024 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 24)
Rozszerzenie pliku .025 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 25)
Rozszerzenie pliku .026 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 26)
Rozszerzenie pliku .027 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 027)
Rozszerzenie pliku .028 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 28)
Rozszerzenie pliku .029 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 29)
Rozszerzenie pliku .02_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .030 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 30)
Rozszerzenie pliku .031 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 31)
Rozszerzenie pliku .032 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 32)
Rozszerzenie pliku .033 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 33)
Rozszerzenie pliku .034 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .035 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 35)
Rozszerzenie pliku .036 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 36)
Rozszerzenie pliku .037 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 37)
Rozszerzenie pliku .038 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 38)
Rozszerzenie pliku .039 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 39)
Rozszerzenie pliku .03_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .040 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .041 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .042 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .043 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .044 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .045 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .046 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .047 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .048 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .049 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .04_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .050 Split Or Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .051 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .052 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .053 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .054 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .055 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .056 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .057 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .058 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .059 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .060 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .061 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .062 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .063 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .064 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .065 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .066 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .067 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .068 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .069 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .070 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .071 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .072 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .073 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .074 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .075 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .076 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .077 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .078 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .079 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .080 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .081 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .082 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .083 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .084 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .085 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .086 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .087 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .088 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .089 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .090 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .091 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .092 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .093 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .094 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .095 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .096 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .097 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .098 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .099 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .1 Pro/ENGINEER Backup
Rozszerzenie pliku .1-STEP Iomega Backup
Rozszerzenie pliku .2 Setup Factory 6.0 Setup Launcher
Rozszerzenie pliku .201 StarMoney Agent Rollback
Rozszerzenie pliku .232 Microsoft Office Install
Rozszerzenie pliku .7-Z 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .7-ZIP 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .7Z 7-ZIP Compressed 7z Archive
Rozszerzenie pliku .7Z.001 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .7Z.002 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .7Z.003 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .7Z.004 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .7Z.005 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .7Z.006 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .7Z.007 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .7Z.008 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .7Z.009 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .7Z.010 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .7Z.011 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .7Z.012 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .7Z.013 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .7Z.014 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .7Z.015 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .7Z.016 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .7Z.017 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .7Z.018 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .7Z.019 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .7Z.020 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .7Z.021 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .7Z.022 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .7Z.023 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 23)
Rozszerzenie pliku .7Z.024 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 24)
Rozszerzenie pliku .7Z.025 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 25)
Rozszerzenie pliku .7Z.026 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 26)
Rozszerzenie pliku .7Z.027 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 27)
Rozszerzenie pliku .7Z.028 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 28)
Rozszerzenie pliku .7Z.029 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 29)
Rozszerzenie pliku .7Z.030 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 30)
Rozszerzenie pliku .7Z.031 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 31)
Rozszerzenie pliku .7Z.032 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 32)
Rozszerzenie pliku .7Z.033 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 33)
Rozszerzenie pliku .7Z.034 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .7Z.035 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 35)
Rozszerzenie pliku .7Z.036 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 36)
Rozszerzenie pliku .7Z.037 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 37)
Rozszerzenie pliku .7Z.038 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 38)
Rozszerzenie pliku .7Z.039 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 039)
Rozszerzenie pliku .7ZIP 7-Zip 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .92B TI-92 Backup
Rozszerzenie pliku .999 Sage Backup
Rozszerzenie pliku .9M1 WinRAR Split Archive Part 1
Rozszerzenie pliku .??$ MsCompress Archive
Rozszerzenie pliku .A Red Hat Linux Archive
Rozszerzenie pliku .A00 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .A01 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .A02 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .A03 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .A04 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .A05 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .A06 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .A07 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .A08 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .A09 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .A1 Free Pascal Archive
Rozszerzenie pliku .A10 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .A11 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .A12 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .A13 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .A14 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .A15 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .A16 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .A17 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .A18 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .A19 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .A20 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .A32 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .A7E Adobe Authorware Packaged Library
Rozszerzenie pliku .AAR Apache Axis2 Archive
Rozszerzenie pliku .AB Google Android Debug Bridge Backup
Rozszerzenie pliku .ABA Palm Address Book Archive
Rozszerzenie pliku .ABBU Apple Address Book Archive
Rozszerzenie pliku .ABK Ability Write Backup
Rozszerzenie pliku .ABKPRJ Ashampoo Burning Studio Backup Project
Rozszerzenie pliku .ACB AOL Cab Launcher
Rozszerzenie pliku .ACD-ZIP Sony ACID Compressed Project
Rozszerzenie pliku .ACE WinACE Compressed Ace Archive
Rozszerzenie pliku .ACM FreeBSD
Rozszerzenie pliku .ACP Alfresco Exported Repository
Rozszerzenie pliku .ACR Acer ERecovery Management Backup
Rozszerzenie pliku .ACU NuFX Applelink Archive
Rozszerzenie pliku .ADK OS/2 Saved SKF Format
Rozszerzenie pliku .ADSM Advanced Split Machine Split
Rozszerzenie pliku .AEA Google AdWords Editor Archive
Rozszerzenie pliku .AFA Astrotite Compressed Data
Rozszerzenie pliku .AFF Advanced Forensics Format Disk Image
Rozszerzenie pliku .AFO-XVID Compressed Video
Rozszerzenie pliku .AIN AIN Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .AIO APL Transfer Format
Rozszerzenie pliku .AJA Backup Revision Control Archive
Rozszerzenie pliku .AJL CA ARCserve Backup Journal
Rozszerzenie pliku .AKP Akai S5000, S6000 Program
Rozszerzenie pliku .ALZ ALZip Compressed
Rozszerzenie pliku .AMK AceMoney Backup
Rozszerzenie pliku .ANTIFRAG DC++ Incomplete Download
Rozszerzenie pliku .AOP JBoss AS JAR Archive
Rozszerzenie pliku .AP WHAP Compressed Amiga Archive
Rozszerzenie pliku .APPLE Apple AppleSingle Data
Rozszerzenie pliku .APPV App-V Archive
Rozszerzenie pliku .AP_ Google Android Development Resources Package
Rozszerzenie pliku .AR Midtown Madness City Add-on
Rozszerzenie pliku .ARC ARC Lossless Data Compression And Archive Format
Rozszerzenie pliku .ARCHIVER Incredible Bee Archiver Archive
Rozszerzenie pliku .ARJ ARJ Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ARK ARC File Archiver CPM/Port Archive
Rozszerzenie pliku .ARM MySQL Archive Storage Engine Metadata
Rozszerzenie pliku .ARN CD Autorun Creator Package
Rozszerzenie pliku .ART Build Game Engine Archive
Rozszerzenie pliku .ART6 Articulate Presenter Compressed
Rozszerzenie pliku .ARV Eschalon Setup Archive
Rozszerzenie pliku .ARZ MySQL Archive Storage Engine Data
Rozszerzenie pliku .AS4A ActivInspire Resource Pack
Rozszerzenie pliku .ASD ASD Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ASH ASH Compressed Data
Rozszerzenie pliku .ASHBAK Ashampoo Burning Studio Backup Archive
Rozszerzenie pliku .ASV Generic Autosave
Rozszerzenie pliku .ASVF Asphyre Sphinx Archive
Rozszerzenie pliku .AS_ Winhelp Compressed
Rozszerzenie pliku .ATE Microsoft Office Accounting Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .ATPZ Automise Compressed Project
Rozszerzenie pliku .ATR Atari 8-bit Disk Image
Rozszerzenie pliku .ATX Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .AVB Accpac Macro Archive
Rozszerzenie pliku .AVZ AviSys Backup
Rozszerzenie pliku .AW Free Pascal Archive File For Windows
Rozszerzenie pliku .AWB Ad-Aware Backup
Rozszerzenie pliku .AWI AIM Widget Package
Rozszerzenie pliku .AWZIP ActiveWords Compressed Solution
Rozszerzenie pliku .AXR ElcomSoft Adcanced Archive Password Recovery File Format
Rozszerzenie pliku .AZA QazaR Archive Compressed
Rozszerzenie pliku .B1 B1 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .B64 ASCIIi Base64 MIME Encoded Archive
Rozszerzenie pliku .BA Scifer Archive External Archive Format
Rozszerzenie pliku .BAC Backup Plus Backup
Rozszerzenie pliku .BACKUP Backup Of Current ISAPI Application
Rozszerzenie pliku .BACKUPDB Apple Time Machine Backup Folder
Rozszerzenie pliku .BAG Bag Archive
Rozszerzenie pliku .BAI BUILD2WIN Add-in
Rozszerzenie pliku .BAK Backup
Rozszerzenie pliku .BAK3 Crysis Backup
Rozszerzenie pliku .BAK~ AbiWord Auto-saved Document
Rozszerzenie pliku .BAR Unix BAR Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BAZ Acomba Accounting Suite Backup
Rozszerzenie pliku .BB Papyrus Database Backup
Rozszerzenie pliku .BBA BlueByte Archive
Rozszerzenie pliku .BBB BlackBerry Backup (post 2012)
Rozszerzenie pliku .BBK TreePad Backup
Rozszerzenie pliku .BBZ BeBuzz Backup
Rozszerzenie pliku .BC Big Crunch Compressed
Rozszerzenie pliku .BC6 Cashflow Manager 2006 Backup
Rozszerzenie pliku .BC7 Cashflow Manager 2007 Backup
Rozszerzenie pliku .BCA Allplan Backup Catalog
Rozszerzenie pliku .BCKP Ad-Aware Quarantined
Rozszerzenie pliku .BCM Microsoft Works Communications Script Backup
Rozszerzenie pliku .BCZ Siemens PLM Software BriefCaseZipfile
Rozszerzenie pliku .BDB Microsoft Works Database Backup
Rozszerzenie pliku .BDC SmartWare Word Processor Backup
Rozszerzenie pliku .BDF Backup Definition
Rozszerzenie pliku .BEE Bee Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BEL Belon Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BFF AIX Backup
Rozszerzenie pliku .BFS IBM Tivoli Storage Manager
Rozszerzenie pliku .BFW SmartWare Backup Cross-tab
Rozszerzenie pliku .BH ZipTV BlakHole Archive File Format
Rozszerzenie pliku .BHX BinHex Compressed File ASCII Archive
Rozszerzenie pliku .BI$ Microsoft Compressed
Rozszerzenie pliku .BIN Macbinary II Encoded
Rozszerzenie pliku .BIO BioArc Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BJF NTI Backup Now Related
Rozszerzenie pliku .BK! Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK0 Aspen HYSYS Backup
Rozszerzenie pliku .BK1 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK2 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK3 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK4 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK5 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK6 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK7 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK8 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK9 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BKC Backup4all Catalog
Rozszerzenie pliku .BKE BackupEarth.com Data Compression
Rozszerzenie pliku .BKF Microsoft Backup
Rozszerzenie pliku .BKI IBM BookManager Backup Index
Rozszerzenie pliku .BKO Wisco Backup Outlook Backup
Rozszerzenie pliku .BKP Backup
Rozszerzenie pliku .BKS IBM BookManager Read Bookshelf Backup
Rozszerzenie pliku .BKU Timeslips Backup
Rozszerzenie pliku .BKUP Wherigo Cartridge Backup
Rozszerzenie pliku .BKY SmartWare Backup Keyboard
Rozszerzenie pliku .BKZ FileFort Backup
Rozszerzenie pliku .BLB Blorb Game Resource Package
Rozszerzenie pliku .BLEND1 Blender Backup
Rozszerzenie pliku .BLEND2 Blender Document Backup
Rozszerzenie pliku .BLZ BriefLZ Compressed Data
Rozszerzenie pliku .BMA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BMR Bare Metal Restore
Rozszerzenie pliku .BMS Backup Magic Backup Set
Rozszerzenie pliku .BNHQ BinHex Archive
Rozszerzenie pliku .BOA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BOO Microsoft Booasm.arc Encoded File Archive
Rozszerzenie pliku .BOZ BZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BP0 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP1 Smartware Backup Document
Rozszerzenie pliku .BP2 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP3 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP4 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BPA StorageSync Backup Archive
Rozszerzenie pliku .BPB PowerDesigner Business Process Backup
Rozszerzenie pliku .BPN ArchiCAD Backup
Rozszerzenie pliku .BPP Clarion Backup Application
Rozszerzenie pliku .BPR BackupXpress Project
Rozszerzenie pliku .BPS Microsoft Works Document Backup
Rozszerzenie pliku .BPSD Backup Plus
Rozszerzenie pliku .BRZ Dbbrz Database Backup Or Restore
Rozszerzenie pliku .BSMZ Compressed BSML
Rozszerzenie pliku .BSN BSA Packing Program Archive
Rozszerzenie pliku .BSQ BinScii Binary Archivne
Rozszerzenie pliku .BSR Bacula Restore
Rozszerzenie pliku .BSZ BSplayer Compressed Skin
Rozszerzenie pliku .BTC Becker Tools Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BTX SmartWare Backup Text
Rozszerzenie pliku .BUC Adobe Photoshop Elements Backup
Rozszerzenie pliku .BUD Quicken Backup Disk
Rozszerzenie pliku .BUP Backup Of DVD Info
Rozszerzenie pliku .BVS SmartWare Backup Standard View
Rozszerzenie pliku .BVW SmartWare Backup Standard View
Rozszerzenie pliku .BVX OptiTune Install Package
Rozszerzenie pliku .BWS SmartWare Backup Worksheet
Rozszerzenie pliku .BZ BZIP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZ1 WinTOTAL Automatic Backup
Rozszerzenie pliku .BZ2 Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZA Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZIP2 BZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BZP2 BZIP2 Archive
Rozszerzenie pliku .C Compressed Unix File Archive
Rozszerzenie pliku .C00 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C01 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C02 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C03 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C04 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C05 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C06 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C07 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C08 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C09 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C10 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C24 Drive Image Ace
Rozszerzenie pliku .C32 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C39 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C40 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C41 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C42 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C43 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C44 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C45 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C46 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C47 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C48 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C49 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C50 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C51 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C52 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C53 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C54 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C55 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .CA1 Delphi Install Disk
Rozszerzenie pliku .CAB Windows Cabinet Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CAM HouseCall AUTOEXEC.BAT Backup
Rozszerzenie pliku .CAR CAR Archive Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CARB Apple Mac OS X Carbon Package
Rozszerzenie pliku .CAS Atari Cassette Image
Rozszerzenie pliku .CAT Rational Rose Logical Package
Rozszerzenie pliku .CAZ Computer Associates Archive
Rozszerzenie pliku .CB7 CDisplay 7-Zip Comic Book
Rozszerzenie pliku .CBK Delphi Temporary Backup
Rozszerzenie pliku .CBU Comodo Backup Backup
Rozszerzenie pliku .CBV ChessBase Archive
Rozszerzenie pliku .CBZ Comic Book Archive Or ComicBook Reader
Rozszerzenie pliku .CCGAME Microsoft XNA Game Studio Game Package
Rozszerzenie pliku .CCN Multimedia Fusion Development
Rozszerzenie pliku .CCX Total Annihilation: Counter-Strike
Rozszerzenie pliku .CDB PowerDesigner Conceptual Model Backup
Rozszerzenie pliku .CDOC DigiDoc Client Container
Rozszerzenie pliku .CDR Apple Final Cut Pro CD Or DVD Master Image
Rozszerzenie pliku .CEDATA Pogoplug
Rozszerzenie pliku .CEIMG CeRegEditor Registry Image
Rozszerzenie pliku .CFS Compact File Set File Format
Rozszerzenie pliku .CFZ Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CGDB Microsoft Clip Art Package
Rozszerzenie pliku .CHUNK001 File Splitter Split File (part 1)
Rozszerzenie pliku .CHZ ChArc Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CKP Microsoft SQL Server Checkpoint
Rozszerzenie pliku .CLN Microsoft Windows 3.x Configuration Backup
Rozszerzenie pliku .CMB Chromeleon Backup Archive
Rozszerzenie pliku .CMP Microsoft SharePoint Server Backup
Rozszerzenie pliku .CNR ClickNRun Installation Package
Rozszerzenie pliku .COMPRESS Microsoft Compress File Format
Rozszerzenie pliku .CPCT Compact Pro Archive
Rozszerzenie pliku .CPGZ Compressed UNIX CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .CPIO Unix CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .CPK Compiled Server Software Package
Rozszerzenie pliku .CPS Central Point PC Tools Backup
Rozszerzenie pliku .CPT Compact Pro Archive
Rozszerzenie pliku .CPZ Central Point Shrink Archive
Rozszerzenie pliku .CRASHED AbiWord Crash-saved Document
Rozszerzenie pliku .CRDS Microsoft Windows CardSpace Backup
Rozszerzenie pliku .CRF Enhanced Dark Engine Game Archive
Rozszerzenie pliku .CRT Commodore Emulator
Rozszerzenie pliku .CRU CRUSH Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CSK Claris Works
Rozszerzenie pliku .CSO CISO Compressed ISO
Rozszerzenie pliku .CTF ARCserve Backup Backup
Rozszerzenie pliku .CTIT RAR Archive
Rozszerzenie pliku .CTW Context Tree Weighting Compressed
Rozszerzenie pliku .CTX Microsoft Windows Terminal Server INI Backup
Rozszerzenie pliku .CTZ Custody Toolbox Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .CU_ Microsoft Windows Winhelp Compressed
Rozszerzenie pliku .CV Corel Versions Archive
Rozszerzenie pliku .CVT DBASE IV Backup For ConVerTed Database
Rozszerzenie pliku .D02 Jydivide Split
Rozszerzenie pliku .D03 Jydivide Split
Rozszerzenie pliku .DA0 Microsoft Windows 9x Registry Backup
Rozszerzenie pliku .DA1 Windows Registry Backup
Rozszerzenie pliku .DAR DAR Disk Archive
Rozszerzenie pliku .DATBAK0 Miranda Data File Backup
Rozszerzenie pliku .DAT_MCR Minecraft Backup
Rozszerzenie pliku .DAT_OLD Minecraft Backup
Rozszerzenie pliku .DAX Compressed CD Image
Rozszerzenie pliku .DBE ActiveSync Backup File Format
Rozszerzenie pliku .DBK Sony Ericsson Mobile Phone Backup
Rozszerzenie pliku .DBQ SmartWare Backup Query Definition
Rozszerzenie pliku .DBZ DB Zipper Compressed Database
Rozszerzenie pliku .DCF DisCryptor Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .DCM Atari Disk Image Format
Rozszerzenie pliku .DCS Amiga DCS Disk Archive
Rozszerzenie pliku .DD DiskDoubler Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .DDAP DiskDoubler Compressed
Rozszerzenie pliku .DDFL Apple DiskDoubler
Rozszerzenie pliku .DEB Debian Linux Package
Rozszerzenie pliku .DESKTOP DesktopX Windows Desktop Theme
Rozszerzenie pliku .DFL Distribution Files Library
Rozszerzenie pliku .DGC Digital G Codec Archive
Rozszerzenie pliku .DIAGCAB Microsoft Windows Troubleshooting CAB
Rozszerzenie pliku .DIAGPKG Microsoft Windows Troubleshooting Package
Rozszerzenie pliku .DIR CPS Backup
Rozszerzenie pliku .DIY My Drivers Backup
Rozszerzenie pliku .DJPROJECTS Digital Juice Compressed
Rozszerzenie pliku .DKB DataKeeper Backup
Rozszerzenie pliku .DLC JDownloader Download Link Container
Rozszerzenie pliku .DL_ Microsoft Windows DLL Backup
Rozszerzenie pliku .DMD Dreammail Backup
Rozszerzenie pliku .DMF Packed Amiga Disk Image
Rozszerzenie pliku .DOZ Zardoz Archive
Rozszerzenie pliku .DPK Microsoft Windows Application Manager Deleted Package
Rozszerzenie pliku .DROPBOX Dropbox
Rozszerzenie pliku .DRSCAN Prosoft Engineering Data Rescue Scan
Rozszerzenie pliku .DRT EPOS Data Recovery Tool Working
Rozszerzenie pliku .DRZ DReport Compressed Report
Rozszerzenie pliku .DSB DiscSafe Backup
Rozszerzenie pliku .DSK MSX-DOS Disk Image
Rozszerzenie pliku .DSS Synology DiskStation DSM Configuration Settings Backup
Rozszerzenie pliku .DSY DAISY AdAkta Container File Format
Rozszerzenie pliku .DT6 Brothers Keeper 6 Backup
Rozszerzenie pliku .DTSX Microsoft SQL Server Integration Services Package
Rozszerzenie pliku .DTZ Simrad SP70 Scanning Sonar Compressed Data
Rozszerzenie pliku .DUB Tuningwrench Audio Utility Compressed
Rozszerzenie pliku .DXTHEME DesktopX Windows Desktop Theme
Rozszerzenie pliku .DXZ DosBox Ex Game Installation Package
Rozszerzenie pliku .DZP Document-Type Interchange Package
Rozszerzenie pliku .E01 ARJ Auto-extractable Archive
Rozszerzenie pliku .E4A Encrypt4all Archive
Rozszerzenie pliku .EAR Java Enterprise Application Packaging Unit
Rozszerzenie pliku .EBF EARS Definition Backup
Rozszerzenie pliku .EBI The Bat! Messages Encrypted Backup
Rozszerzenie pliku .EBK Outlook Express Backup Genie Backup
Rozszerzenie pliku .ECAB EGT Compressed Folder
Rozszerzenie pliku .ECB EccoPro Database Backup
Rozszerzenie pliku .ECBK LG PC Suite Calendar Backup
Rozszerzenie pliku .ECS Sony Ericsson Phone Backup
Rozszerzenie pliku .EDK OS/2 Saved SKF Format
Rozszerzenie pliku .EDZ ProductView Compressed Package
Rozszerzenie pliku .EFW CA Security Centre Compressed
Rozszerzenie pliku .EG Image It Backup Disk Image
Rozszerzenie pliku .EGG ALZip EGG Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .EMK EMK Compress Archive
Rozszerzenie pliku .EN2 Articulate Engage Compressed
Rozszerzenie pliku .ENLX EndNote Archived Library
Rozszerzenie pliku .ENPACK EnCase Package
Rozszerzenie pliku .ENZIP EGT Compressed Folder
Rozszerzenie pliku .EP2 EclipsePackager Package
Rozszerzenie pliku .EPME Renamed HJSplit Split WinRAR Archive
Rozszerzenie pliku .ESP Extension-Sort Packer Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ESS EGT SmartSense
Rozszerzenie pliku .EWB Ewisoft ECommerce Builder Backup
Rozszerzenie pliku .EX CeQuadrat Backup
Rozszerzenie pliku .EX$ Microsoft Compressed EXE
Rozszerzenie pliku .EXE Self-extracting Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .EX_ Compressed EXE
Rozszerzenie pliku .F Freeze Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .FB DR-DOS Backup
Rozszerzenie pliku .FBC Family Tree Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .FBF Free Backup Fix Backup
Rozszerzenie pliku .FBK Microsoft Navision Financials Backup
Rozszerzenie pliku .FBU FEBE Firefox Add-in ZIP
Rozszerzenie pliku .FCX Vax VMS Compressed
Rozszerzenie pliku .FCXE FileCapsule Deluxe Encoded
Rozszerzenie pliku .FEZ FUND E-Z Backup Archive
Rozszerzenie pliku .FFR FFR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .FGZ Formula Graphics Standalone Presentation Archive
Rozszerzenie pliku .FIF SpinRite Hard Disk Fingerprint
Rozszerzenie pliku .FIL AVG Antivirus Vault
Rozszerzenie pliku .FLB VersaPro Folder Backup
Rozszerzenie pliku .FPBF Mac OS X Finder Burnable Backup Archive
Rozszerzenie pliku .FPK JetForm Form Package File (FormFlow)
Rozszerzenie pliku .FPKG Apple Mac OS X Installer Package
Rozszerzenie pliku .FRAMEWORK Apple Mac OS X Application Framework
Rozszerzenie pliku .FRG FrogTeacher Folder Package
Rozszerzenie pliku .FRI Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .FRP FaxRush Package
Rozszerzenie pliku .FTMB Family Tree Maker Backup
Rozszerzenie pliku .FUZZ Fuzzac Packer Module
Rozszerzenie pliku .FUZZA Fuzzac Packer Format
Rozszerzenie pliku .FWB FileWrangler Data Backup
Rozszerzenie pliku .FWP Frontpage Web Packages
Rozszerzenie pliku .FXH MetaTrader 4 Backup
Rozszerzenie pliku .FZB Form-Z Backup
Rozszerzenie pliku .FZF FontZip Font Packer
Rozszerzenie pliku .GB1 Game Maker Backup
Rozszerzenie pliku .GBCK Glary Utilities Backup
Rozszerzenie pliku .GBK InterBase Database Backup
Rozszerzenie pliku .GBM Genie Backup Manager Archive
Rozszerzenie pliku .GBP Genie Backup Manager Pro Backup Index
Rozszerzenie pliku .GBX Game Data Package
Rozszerzenie pliku .GCA GCA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GCB Google Chrome/Chromium Backup
Rozszerzenie pliku .GCF Scream! Güralp Compressed
Rozszerzenie pliku .GFAR Greenfoot JAVA Archive
Rozszerzenie pliku .GFS GGFileSPlit File Fragment
Rozszerzenie pliku .GHO Norton Ghost Backup Image
Rozszerzenie pliku .GHS Norton Ghost Backup
Rozszerzenie pliku .GIP Ghost Installer Package
Rozszerzenie pliku .GLOS Absynth 3 Patch
Rozszerzenie pliku .GNUTAR TAR Archive
Rozszerzenie pliku .GPF Ragnarok Online Gravity Re-packed
Rozszerzenie pliku .GPK GEOS Compressed Omnigo File Archive
Rozszerzenie pliku .GRB GRBackPro Backup
Rozszerzenie pliku .GSBA GameSave Manager Save Backup
Rozszerzenie pliku .GSP Grelix Software Packer Archive
Rozszerzenie pliku .GTA Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Tool Archive
Rozszerzenie pliku .GTAR GNU Tar Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GWS Linksys Gateway Settings Backup
Rozszerzenie pliku .GZ GZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GZA Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .GZI GZip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GZIP GNU ZIP Gzip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HA HA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HAF HEAT Archive
Rozszerzenie pliku .HAP HAP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .HBC HyperBac Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HBC2 HyperBac Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HBE HyperBac Compressed/encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .HBI Handy Backup Backup
Rozszerzenie pliku .HBK Auto Backup Backup Archive
Rozszerzenie pliku .HBX BinHex Encoded
Rozszerzenie pliku .HCB HyperOS Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .HDB Nero Hard Disk Backup
Rozszerzenie pliku .HDK MAXI Disk Disk Image
Rozszerzenie pliku .HE1 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HE2 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HE3 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HHA HyperHub Archive
Rozszerzenie pliku .HKI WinHKI Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI1 WinHKI HKI1 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI2 WinHKI HKI2 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI3 WinHKI HKI3 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HL$ MS-DOS Compressed Help
Rozszerzenie pliku .HLZ MultiEdit Packed Help
Rozszerzenie pliku .HM4 Lorex Backup
Rozszerzenie pliku .HM~ Help&Manual Help Project Backup
Rozszerzenie pliku .HOG Descent Hog
Rozszerzenie pliku .HPA Hyper Patch Archive
Rozszerzenie pliku .HPK HPack Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HPZ Helpinator Project
Rozszerzenie pliku .HP_ Compressed Winhelp
Rozszerzenie pliku .HQX Macintosh BinHex Archive
Rozszerzenie pliku .HSTX Altair HyperStudy Package
Rozszerzenie pliku .HYP Hyper Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .I5D IUCLID XML Backup
Rozszerzenie pliku .I5S IUCLID Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .IAB Automatic Backup Image
Rozszerzenie pliku .IBAK Password Safe Backup
Rozszerzenie pliku .IBZ MySQL InnoDB Database Table Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .ICBU Apple ICal Calendars Backup
Rozszerzenie pliku .ICE LH ARC Archive
Rozszerzenie pliku .ICF RapidForm INUS Compression Format
Rozszerzenie pliku .ICHAT Apple IChat Saved History
Rozszerzenie pliku .IEBARZIP Explorer Bar Icon Pack
Rozszerzenie pliku .IFC All Image Compressed Image
Rozszerzenie pliku .IGZ Gzipped Image
Rozszerzenie pliku .IHA GE Historian Archive
Rozszerzenie pliku .IMA WinImage Backup
Rozszerzenie pliku .IMAGE ShrinkWrap Disk Image
Rozszerzenie pliku .IMG Disk Copy, ShrinkWrap Disk Image
Rozszerzenie pliku .IMM IncrediMail Deleted Email Messages List
Rozszerzenie pliku .IMOVIEMOBILE IMovie Project Package
Rozszerzenie pliku .IMP IMP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .IN0 INI Backup
Rozszerzenie pliku .IN1 InI File Backup
Rozszerzenie pliku .INC Microsoft Backup Incremental
Rozszerzenie pliku .INP Self-Extracting Archive Utility Project
Rozszerzenie pliku .INV Microsoft Windows Update
Rozszerzenie pliku .IO CPIO Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .IOBIT Advanced SystemCare PRO Backup
Rozszerzenie pliku .IPE Wacom Pen System.ini And Win.ini Backup
Rozszerzenie pliku .IPK WebGine Internet Package
Rozszerzenie pliku .ISZ UltraISO Compressed Disk Image
Rozszerzenie pliku .ITMSP Apple ITunes Store Package
Rozszerzenie pliku .ITX XHTML Archive
Rozszerzenie pliku .IV2I Norton Ghost Disk Drive Image
Rozszerzenie pliku .IZE IZArc Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .J JAR Archive
Rozszerzenie pliku .JAF Just A Frequency Logger Backup
Rozszerzenie pliku .JAR Compressed Archive Package For Java Classes And Data
Rozszerzenie pliku .JAR.PACK Oracle Pack200 Packed JAR
Rozszerzenie pliku .JBK Juno Backup
Rozszerzenie pliku .JGZ Gzipped JavaScript
Rozszerzenie pliku .JIC Java Icon
Rozszerzenie pliku .JPA Joomla Installation Backup
Rozszerzenie pliku .JRC JRchive
Rozszerzenie pliku .JRS Extensible Storage Engine (ESE) Reserve Transaction Log
Rozszerzenie pliku .JSO Compressed ISO Image
Rozszerzenie pliku .JSON Mozilla Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .JTBACKUP Just