How To Open File Extension


Pliki archiwów


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
Rozszerzenie pliku .!@! Windows Backup Of WIN.INI
Rozszerzenie pliku .### DoubleSpace Compressed Volume
Rozszerzenie pliku .$$$ Backup File Format
Rozszerzenie pliku .$ID Steinberg Cubase Compressed
Rozszerzenie pliku .$LL Steinberg Cubase Compressed
Rozszerzenie pliku .--- Microsoft Backup File Set
Rozszerzenie pliku .0 Compressed Harddisk Data
Rozszerzenie pliku .000 Sequentially Numbered Backup Files
Rozszerzenie pliku .001 Generally Split Archive Or Backup File (001-??? File Sequence)
Rozszerzenie pliku .002 Drive Image 5 Setup
Rozszerzenie pliku .003 Generally Split Archive Or Backup File (part 003)
Rozszerzenie pliku .004 Generally Split Archive Or Backup File (part 004)
Rozszerzenie pliku .005 Generally Split Archive Or Backup File (part 005)
Rozszerzenie pliku .006 Generally Split Archive Or Backup File (part 006)
Rozszerzenie pliku .007 Generally Split Archive Or Backup File (part 007)
Rozszerzenie pliku .008 Compressed File From A Multi-volume Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .009 Generally Split Archive Or Backup File (part 009)
Rozszerzenie pliku .00B PenSoft Payroll Backup
Rozszerzenie pliku .010 Generally Split Archive Or Backup File (part 010)
Rozszerzenie pliku .011 Compressed File From A Multi-volume Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .012 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .013 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .014 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .015 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .016 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .017 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .018 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .019 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .01B PenSoft Payroll Backup File
Rozszerzenie pliku .01_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .020 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .021 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .022 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .023 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 23)
Rozszerzenie pliku .024 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 24)
Rozszerzenie pliku .025 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 25)
Rozszerzenie pliku .026 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 26)
Rozszerzenie pliku .027 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 027)
Rozszerzenie pliku .028 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 28)
Rozszerzenie pliku .029 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 29)
Rozszerzenie pliku .02_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .030 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 30)
Rozszerzenie pliku .031 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 31)
Rozszerzenie pliku .032 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 32)
Rozszerzenie pliku .033 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 33)
Rozszerzenie pliku .034 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .035 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 35)
Rozszerzenie pliku .036 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 36)
Rozszerzenie pliku .037 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 37)
Rozszerzenie pliku .038 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 38)
Rozszerzenie pliku .039 Split File Or Compressed File From A Multi-volume Archive (part 39)
Rozszerzenie pliku .03_ Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .040 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .041 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .042 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .043 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .044 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .045 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .046 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .047 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .048 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .049 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .04_ Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal
Rozszerzenie pliku .050 Split Or Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .051 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .052 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .053 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .054 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .055 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .056 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .057 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .058 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .059 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .060 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .061 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .062 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .063 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .064 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .065 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .066 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .067 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .068 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .069 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .070 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .071 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .072 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .073 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .074 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .075 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .076 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .077 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .078 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .079 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .080 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .081 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .082 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .083 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .084 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .085 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .086 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .087 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .088 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .089 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .090 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .091 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .092 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .093 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .094 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .095 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .096 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .097 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .098 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .099 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .1 Pro/ENGINEER Backup
Rozszerzenie pliku .1-STEP Iomega Backup
Rozszerzenie pliku .2 Setup Factory 6.0 Setup Launcher
Rozszerzenie pliku .201 StarMoney Agent Rollback
Rozszerzenie pliku .232 Microsoft Office Install
Rozszerzenie pliku .7-Z 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .7-ZIP 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .7Z 7-ZIP Compressed 7z Archive
Rozszerzenie pliku .7Z.001 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .7Z.002 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .7Z.003 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .7Z.004 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .7Z.005 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .7Z.006 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .7Z.007 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .7Z.008 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .7Z.009 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .7Z.010 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .7Z.011 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .7Z.012 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .7Z.013 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .7Z.014 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .7Z.015 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .7Z.016 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .7Z.017 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .7Z.018 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .7Z.019 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .7Z.020 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .7Z.021 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .7Z.022 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .7Z.023 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 23)
Rozszerzenie pliku .7Z.024 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 24)
Rozszerzenie pliku .7Z.025 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 25)
Rozszerzenie pliku .7Z.026 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 26)
Rozszerzenie pliku .7Z.027 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 27)
Rozszerzenie pliku .7Z.028 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 28)
Rozszerzenie pliku .7Z.029 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 29)
Rozszerzenie pliku .7Z.030 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 30)
Rozszerzenie pliku .7Z.031 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 31)
Rozszerzenie pliku .7Z.032 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 32)
Rozszerzenie pliku .7Z.033 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 33)
Rozszerzenie pliku .7Z.034 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .7Z.035 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 35)
Rozszerzenie pliku .7Z.036 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 36)
Rozszerzenie pliku .7Z.037 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 37)
Rozszerzenie pliku .7Z.038 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 38)
Rozszerzenie pliku .7Z.039 Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 039)
Rozszerzenie pliku .7ZIP 7-Zip 7z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .92B TI-92 Backup
Rozszerzenie pliku .999 Sage Backup
Rozszerzenie pliku .9M1 WinRAR Split Archive Part 1
Rozszerzenie pliku .??$ MsCompress Archive
Rozszerzenie pliku .A Red Hat Linux Archive
Rozszerzenie pliku .A00 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .A01 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .A02 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .A03 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .A04 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .A05 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .A06 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .A07 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .A08 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .A09 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .A1 Free Pascal Archive
Rozszerzenie pliku .A10 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .A11 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .A12 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .A13 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .A14 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .A15 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .A16 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .A17 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .A18 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .A19 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .A20 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 22)
Rozszerzenie pliku .A32 Split Multi-volume ARJ Compressed File Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .A7E Adobe Authorware Packaged Library
Rozszerzenie pliku .AAR Apache Axis2 Archive
Rozszerzenie pliku .AB Google Android Debug Bridge Backup
Rozszerzenie pliku .ABA Palm Address Book Archive
Rozszerzenie pliku .ABBU Apple Address Book Archive
Rozszerzenie pliku .ABK Ability Write Backup
Rozszerzenie pliku .ABKPRJ Ashampoo Burning Studio Backup Project
Rozszerzenie pliku .ACB AOL Cab Launcher
Rozszerzenie pliku .ACD-ZIP Sony ACID Compressed Project
Rozszerzenie pliku .ACE WinACE Compressed Ace Archive
Rozszerzenie pliku .ACM FreeBSD
Rozszerzenie pliku .ACP Alfresco Exported Repository
Rozszerzenie pliku .ACR Acer ERecovery Management Backup
Rozszerzenie pliku .ACU NuFX Applelink Archive
Rozszerzenie pliku .ADK OS/2 Saved SKF Format
Rozszerzenie pliku .ADSM Advanced Split Machine Split
Rozszerzenie pliku .AEA Google AdWords Editor Archive
Rozszerzenie pliku .AFA Astrotite Compressed Data
Rozszerzenie pliku .AFF Advanced Forensics Format Disk Image
Rozszerzenie pliku .AFO-XVID Compressed Video
Rozszerzenie pliku .AIN AIN Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .AIO APL Transfer Format
Rozszerzenie pliku .AJA Backup Revision Control Archive
Rozszerzenie pliku .AJL CA ARCserve Backup Journal
Rozszerzenie pliku .AKP Akai S5000, S6000 Program
Rozszerzenie pliku .ALZ ALZip Compressed
Rozszerzenie pliku .AMK AceMoney Backup
Rozszerzenie pliku .ANTIFRAG DC++ Incomplete Download
Rozszerzenie pliku .AOP JBoss AS JAR Archive
Rozszerzenie pliku .AP WHAP Compressed Amiga Archive
Rozszerzenie pliku .APPLE Apple AppleSingle Data
Rozszerzenie pliku .APPV App-V Archive
Rozszerzenie pliku .AP_ Google Android Development Resources Package
Rozszerzenie pliku .AR Midtown Madness City Add-on
Rozszerzenie pliku .ARC ARC Lossless Data Compression And Archive Format
Rozszerzenie pliku .ARCHIVER Incredible Bee Archiver Archive
Rozszerzenie pliku .ARJ ARJ Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ARK ARC File Archiver CPM/Port Archive
Rozszerzenie pliku .ARM MySQL Archive Storage Engine Metadata
Rozszerzenie pliku .ARN CD Autorun Creator Package
Rozszerzenie pliku .ART Build Game Engine Archive
Rozszerzenie pliku .ART6 Articulate Presenter Compressed
Rozszerzenie pliku .ARV Eschalon Setup Archive
Rozszerzenie pliku .ARZ MySQL Archive Storage Engine Data
Rozszerzenie pliku .AS4A ActivInspire Resource Pack
Rozszerzenie pliku .ASD ASD Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ASH ASH Compressed Data
Rozszerzenie pliku .ASHBAK Ashampoo Burning Studio Backup Archive
Rozszerzenie pliku .ASV Generic Autosave
Rozszerzenie pliku .ASVF Asphyre Sphinx Archive
Rozszerzenie pliku .AS_ Winhelp Compressed
Rozszerzenie pliku .ATE Microsoft Office Accounting Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .ATPZ Automise Compressed Project
Rozszerzenie pliku .ATR Atari 8-bit Disk Image
Rozszerzenie pliku .ATX Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .AVB Accpac Macro Archive
Rozszerzenie pliku .AVZ AviSys Backup
Rozszerzenie pliku .AW Free Pascal Archive File For Windows
Rozszerzenie pliku .AWB Ad-Aware Backup
Rozszerzenie pliku .AWI AIM Widget Package
Rozszerzenie pliku .AWZIP ActiveWords Compressed Solution
Rozszerzenie pliku .AXR ElcomSoft Adcanced Archive Password Recovery File Format
Rozszerzenie pliku .AZA QazaR Archive Compressed
Rozszerzenie pliku .B1 B1 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .B64 ASCIIi Base64 MIME Encoded Archive
Rozszerzenie pliku .BA Scifer Archive External Archive Format
Rozszerzenie pliku .BAC Backup Plus Backup
Rozszerzenie pliku .BACKUP Backup Of Current ISAPI Application
Rozszerzenie pliku .BACKUPDB Apple Time Machine Backup Folder
Rozszerzenie pliku .BAG Bag Archive
Rozszerzenie pliku .BAI BUILD2WIN Add-in
Rozszerzenie pliku .BAK Backup
Rozszerzenie pliku .BAK3 Crysis Backup
Rozszerzenie pliku .BAK~ AbiWord Auto-saved Document
Rozszerzenie pliku .BAR Unix BAR Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BAZ Acomba Accounting Suite Backup
Rozszerzenie pliku .BB Papyrus Database Backup
Rozszerzenie pliku .BBA BlueByte Archive
Rozszerzenie pliku .BBB BlackBerry Backup (post 2012)
Rozszerzenie pliku .BBK TreePad Backup
Rozszerzenie pliku .BBZ BeBuzz Backup
Rozszerzenie pliku .BC Big Crunch Compressed
Rozszerzenie pliku .BC6 Cashflow Manager 2006 Backup
Rozszerzenie pliku .BC7 Cashflow Manager 2007 Backup
Rozszerzenie pliku .BCA Allplan Backup Catalog
Rozszerzenie pliku .BCKP Ad-Aware Quarantined
Rozszerzenie pliku .BCM Microsoft Works Communications Script Backup
Rozszerzenie pliku .BCZ Siemens PLM Software BriefCaseZipfile
Rozszerzenie pliku .BDB Microsoft Works Database Backup
Rozszerzenie pliku .BDC SmartWare Word Processor Backup
Rozszerzenie pliku .BDF Backup Definition
Rozszerzenie pliku .BEE Bee Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BEL Belon Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BFF AIX Backup
Rozszerzenie pliku .BFS IBM Tivoli Storage Manager
Rozszerzenie pliku .BFW SmartWare Backup Cross-tab
Rozszerzenie pliku .BH ZipTV BlakHole Archive File Format
Rozszerzenie pliku .BHX BinHex Compressed File ASCII Archive
Rozszerzenie pliku .BI$ Microsoft Compressed
Rozszerzenie pliku .BIN Macbinary II Encoded
Rozszerzenie pliku .BIO BioArc Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BJF NTI Backup Now Related
Rozszerzenie pliku .BK! Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK0 Aspen HYSYS Backup
Rozszerzenie pliku .BK1 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK2 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK3 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK4 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK5 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK6 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK7 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK8 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BK9 Corel WordPerfect Document Backup
Rozszerzenie pliku .BKC Backup4all Catalog
Rozszerzenie pliku .BKE BackupEarth.com Data Compression
Rozszerzenie pliku .BKF Microsoft Backup
Rozszerzenie pliku .BKI IBM BookManager Backup Index
Rozszerzenie pliku .BKO Wisco Backup Outlook Backup
Rozszerzenie pliku .BKP Backup
Rozszerzenie pliku .BKS IBM BookManager Read Bookshelf Backup
Rozszerzenie pliku .BKU Timeslips Backup
Rozszerzenie pliku .BKUP Wherigo Cartridge Backup
Rozszerzenie pliku .BKY SmartWare Backup Keyboard
Rozszerzenie pliku .BKZ FileFort Backup
Rozszerzenie pliku .BLB Blorb Game Resource Package
Rozszerzenie pliku .BLEND1 Blender Backup
Rozszerzenie pliku .BLEND2 Blender Document Backup
Rozszerzenie pliku .BLZ BriefLZ Compressed Data
Rozszerzenie pliku .BMA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BMR Bare Metal Restore
Rozszerzenie pliku .BMS Backup Magic Backup Set
Rozszerzenie pliku .BNHQ BinHex Archive
Rozszerzenie pliku .BOA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BOO Microsoft Booasm.arc Encoded File Archive
Rozszerzenie pliku .BOZ BZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BP0 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP1 Smartware Backup Document
Rozszerzenie pliku .BP2 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP3 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BP4 SmartWare Backup Project
Rozszerzenie pliku .BPA StorageSync Backup Archive
Rozszerzenie pliku .BPB PowerDesigner Business Process Backup
Rozszerzenie pliku .BPN ArchiCAD Backup
Rozszerzenie pliku .BPP Clarion Backup Application
Rozszerzenie pliku .BPR BackupXpress Project
Rozszerzenie pliku .BPS Microsoft Works Document Backup
Rozszerzenie pliku .BPSD Backup Plus
Rozszerzenie pliku .BRZ Dbbrz Database Backup Or Restore
Rozszerzenie pliku .BSMZ Compressed BSML
Rozszerzenie pliku .BSN BSA Packing Program Archive
Rozszerzenie pliku .BSQ BinScii Binary Archivne
Rozszerzenie pliku .BSR Bacula Restore
Rozszerzenie pliku .BSZ BSplayer Compressed Skin
Rozszerzenie pliku .BTC Becker Tools Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BTX SmartWare Backup Text
Rozszerzenie pliku .BUC Adobe Photoshop Elements Backup
Rozszerzenie pliku .BUD Quicken Backup Disk
Rozszerzenie pliku .BUP Backup Of DVD Info
Rozszerzenie pliku .BVS SmartWare Backup Standard View
Rozszerzenie pliku .BVW SmartWare Backup Standard View
Rozszerzenie pliku .BVX OptiTune Install Package
Rozszerzenie pliku .BWS SmartWare Backup Worksheet
Rozszerzenie pliku .BZ BZIP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZ1 WinTOTAL Automatic Backup
Rozszerzenie pliku .BZ2 Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZA Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .BZIP2 BZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .BZP2 BZIP2 Archive
Rozszerzenie pliku .C Compressed Unix File Archive
Rozszerzenie pliku .C00 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C01 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C02 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C03 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C04 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C05 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C06 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C07 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C08 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C09 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C10 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C24 Drive Image Ace
Rozszerzenie pliku .C32 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C39 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C40 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C41 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C42 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C43 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C44 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C45 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C46 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C47 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C48 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C49 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C50 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C51 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C52 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C53 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C54 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .C55 Split Multi-volume ACE Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .CA1 Delphi Install Disk
Rozszerzenie pliku .CAB Windows Cabinet Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CAM HouseCall AUTOEXEC.BAT Backup
Rozszerzenie pliku .CAR CAR Archive Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CARB Apple Mac OS X Carbon Package
Rozszerzenie pliku .CAS Atari Cassette Image
Rozszerzenie pliku .CAT Rational Rose Logical Package
Rozszerzenie pliku .CAZ Computer Associates Archive
Rozszerzenie pliku .CB7 CDisplay 7-Zip Comic Book
Rozszerzenie pliku .CBK Delphi Temporary Backup
Rozszerzenie pliku .CBU Comodo Backup Backup
Rozszerzenie pliku .CBV ChessBase Archive
Rozszerzenie pliku .CBZ Comic Book Archive Or ComicBook Reader
Rozszerzenie pliku .CCGAME Microsoft XNA Game Studio Game Package
Rozszerzenie pliku .CCN Multimedia Fusion Development
Rozszerzenie pliku .CCX Total Annihilation: Counter-Strike
Rozszerzenie pliku .CDB PowerDesigner Conceptual Model Backup
Rozszerzenie pliku .CDOC DigiDoc Client Container
Rozszerzenie pliku .CDR Apple Final Cut Pro CD Or DVD Master Image
Rozszerzenie pliku .CEDATA Pogoplug
Rozszerzenie pliku .CEIMG CeRegEditor Registry Image
Rozszerzenie pliku .CFS Compact File Set File Format
Rozszerzenie pliku .CFZ Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CGDB Microsoft Clip Art Package
Rozszerzenie pliku .CHUNK001 File Splitter Split File (part 1)
Rozszerzenie pliku .CHZ ChArc Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CKP Microsoft SQL Server Checkpoint
Rozszerzenie pliku .CLN Microsoft Windows 3.x Configuration Backup
Rozszerzenie pliku .CMB Chromeleon Backup Archive
Rozszerzenie pliku .CMP Microsoft SharePoint Server Backup
Rozszerzenie pliku .CNR ClickNRun Installation Package
Rozszerzenie pliku .COMPRESS Microsoft Compress File Format
Rozszerzenie pliku .CPCT Compact Pro Archive
Rozszerzenie pliku .CPGZ Compressed UNIX CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .CPIO Unix CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .CPK Compiled Server Software Package
Rozszerzenie pliku .CPS Central Point PC Tools Backup
Rozszerzenie pliku .CPT Compact Pro Archive
Rozszerzenie pliku .CPZ Central Point Shrink Archive
Rozszerzenie pliku .CRASHED AbiWord Crash-saved Document
Rozszerzenie pliku .CRDS Microsoft Windows CardSpace Backup
Rozszerzenie pliku .CRF Enhanced Dark Engine Game Archive
Rozszerzenie pliku .CRT Commodore Emulator
Rozszerzenie pliku .CRU CRUSH Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .CSK Claris Works
Rozszerzenie pliku .CSO CISO Compressed ISO
Rozszerzenie pliku .CTF ARCserve Backup Backup
Rozszerzenie pliku .CTIT RAR Archive
Rozszerzenie pliku .CTW Context Tree Weighting Compressed
Rozszerzenie pliku .CTX Microsoft Windows Terminal Server INI Backup
Rozszerzenie pliku .CTZ Custody Toolbox Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .CU_ Microsoft Windows Winhelp Compressed
Rozszerzenie pliku .CV Corel Versions Archive
Rozszerzenie pliku .CVT DBASE IV Backup For ConVerTed Database
Rozszerzenie pliku .D02 Jydivide Split
Rozszerzenie pliku .D03 Jydivide Split
Rozszerzenie pliku .DA0 Microsoft Windows 9x Registry Backup
Rozszerzenie pliku .DA1 Windows Registry Backup
Rozszerzenie pliku .DAR DAR Disk Archive
Rozszerzenie pliku .DATBAK0 Miranda Data File Backup
Rozszerzenie pliku .DAT_MCR Minecraft Backup
Rozszerzenie pliku .DAT_OLD Minecraft Backup
Rozszerzenie pliku .DAX Compressed CD Image
Rozszerzenie pliku .DBE ActiveSync Backup File Format
Rozszerzenie pliku .DBK Sony Ericsson Mobile Phone Backup
Rozszerzenie pliku .DBQ SmartWare Backup Query Definition
Rozszerzenie pliku .DBZ DB Zipper Compressed Database
Rozszerzenie pliku .DCF DisCryptor Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .DCM Atari Disk Image Format
Rozszerzenie pliku .DCS Amiga DCS Disk Archive
Rozszerzenie pliku .DD DiskDoubler Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .DDAP DiskDoubler Compressed
Rozszerzenie pliku .DDFL Apple DiskDoubler
Rozszerzenie pliku .DEB Debian Linux Package
Rozszerzenie pliku .DESKTOP DesktopX Windows Desktop Theme
Rozszerzenie pliku .DFL Distribution Files Library
Rozszerzenie pliku .DGC Digital G Codec Archive
Rozszerzenie pliku .DIAGCAB Microsoft Windows Troubleshooting CAB
Rozszerzenie pliku .DIAGPKG Microsoft Windows Troubleshooting Package
Rozszerzenie pliku .DIR CPS Backup
Rozszerzenie pliku .DIY My Drivers Backup
Rozszerzenie pliku .DJPROJECTS Digital Juice Compressed
Rozszerzenie pliku .DKB DataKeeper Backup
Rozszerzenie pliku .DLC JDownloader Download Link Container
Rozszerzenie pliku .DL_ Microsoft Windows DLL Backup
Rozszerzenie pliku .DMD Dreammail Backup
Rozszerzenie pliku .DMF Packed Amiga Disk Image
Rozszerzenie pliku .DOZ Zardoz Archive
Rozszerzenie pliku .DPK Microsoft Windows Application Manager Deleted Package
Rozszerzenie pliku .DROPBOX Dropbox
Rozszerzenie pliku .DRSCAN Prosoft Engineering Data Rescue Scan
Rozszerzenie pliku .DRT EPOS Data Recovery Tool Working
Rozszerzenie pliku .DRZ DReport Compressed Report
Rozszerzenie pliku .DSB DiscSafe Backup
Rozszerzenie pliku .DSK MSX-DOS Disk Image
Rozszerzenie pliku .DSS Synology DiskStation DSM Configuration Settings Backup
Rozszerzenie pliku .DSY DAISY AdAkta Container File Format
Rozszerzenie pliku .DT6 Brothers Keeper 6 Backup
Rozszerzenie pliku .DTSX Microsoft SQL Server Integration Services Package
Rozszerzenie pliku .DTZ Simrad SP70 Scanning Sonar Compressed Data
Rozszerzenie pliku .DUB Tuningwrench Audio Utility Compressed
Rozszerzenie pliku .DXTHEME DesktopX Windows Desktop Theme
Rozszerzenie pliku .DXZ DosBox Ex Game Installation Package
Rozszerzenie pliku .DZP Document-Type Interchange Package
Rozszerzenie pliku .E01 ARJ Auto-extractable Archive
Rozszerzenie pliku .E4A Encrypt4all Archive
Rozszerzenie pliku .EAR Java Enterprise Application Packaging Unit
Rozszerzenie pliku .EBF EARS Definition Backup
Rozszerzenie pliku .EBI The Bat! Messages Encrypted Backup
Rozszerzenie pliku .EBK Outlook Express Backup Genie Backup
Rozszerzenie pliku .ECAB EGT Compressed Folder
Rozszerzenie pliku .ECB EccoPro Database Backup
Rozszerzenie pliku .ECBK LG PC Suite Calendar Backup
Rozszerzenie pliku .ECS Sony Ericsson Phone Backup
Rozszerzenie pliku .EDK OS/2 Saved SKF Format
Rozszerzenie pliku .EDZ ProductView Compressed Package
Rozszerzenie pliku .EFW CA Security Centre Compressed
Rozszerzenie pliku .EG Image It Backup Disk Image
Rozszerzenie pliku .EGG ALZip EGG Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .EMK EMK Compress Archive
Rozszerzenie pliku .EN2 Articulate Engage Compressed
Rozszerzenie pliku .ENLX EndNote Archived Library
Rozszerzenie pliku .ENPACK EnCase Package
Rozszerzenie pliku .ENZIP EGT Compressed Folder
Rozszerzenie pliku .EP2 EclipsePackager Package
Rozszerzenie pliku .EPME Renamed HJSplit Split WinRAR Archive
Rozszerzenie pliku .ESP Extension-Sort Packer Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ESS EGT SmartSense
Rozszerzenie pliku .EWB Ewisoft ECommerce Builder Backup
Rozszerzenie pliku .EX CeQuadrat Backup
Rozszerzenie pliku .EX$ Microsoft Compressed EXE
Rozszerzenie pliku .EXE Self-extracting Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .EX_ Compressed EXE
Rozszerzenie pliku .F Freeze Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .FB DR-DOS Backup
Rozszerzenie pliku .FBC Family Tree Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .FBF Free Backup Fix Backup
Rozszerzenie pliku .FBK Microsoft Navision Financials Backup
Rozszerzenie pliku .FBU FEBE Firefox Add-in ZIP
Rozszerzenie pliku .FCX Vax VMS Compressed
Rozszerzenie pliku .FCXE FileCapsule Deluxe Encoded
Rozszerzenie pliku .FEZ FUND E-Z Backup Archive
Rozszerzenie pliku .FFR FFR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .FGZ Formula Graphics Standalone Presentation Archive
Rozszerzenie pliku .FIF SpinRite Hard Disk Fingerprint
Rozszerzenie pliku .FIL AVG Antivirus Vault
Rozszerzenie pliku .FLB VersaPro Folder Backup
Rozszerzenie pliku .FPBF Mac OS X Finder Burnable Backup Archive
Rozszerzenie pliku .FPK JetForm Form Package File (FormFlow)
Rozszerzenie pliku .FPKG Apple Mac OS X Installer Package
Rozszerzenie pliku .FRAMEWORK Apple Mac OS X Application Framework
Rozszerzenie pliku .FRG FrogTeacher Folder Package
Rozszerzenie pliku .FRI Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .FRP FaxRush Package
Rozszerzenie pliku .FTMB Family Tree Maker Backup
Rozszerzenie pliku .FUZZ Fuzzac Packer Module
Rozszerzenie pliku .FUZZA Fuzzac Packer Format
Rozszerzenie pliku .FWB FileWrangler Data Backup
Rozszerzenie pliku .FWP Frontpage Web Packages
Rozszerzenie pliku .FXH MetaTrader 4 Backup
Rozszerzenie pliku .FZB Form-Z Backup
Rozszerzenie pliku .FZF FontZip Font Packer
Rozszerzenie pliku .GB1 Game Maker Backup
Rozszerzenie pliku .GBCK Glary Utilities Backup
Rozszerzenie pliku .GBK InterBase Database Backup
Rozszerzenie pliku .GBM Genie Backup Manager Archive
Rozszerzenie pliku .GBP Genie Backup Manager Pro Backup Index
Rozszerzenie pliku .GBX Game Data Package
Rozszerzenie pliku .GCA GCA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GCB Google Chrome/Chromium Backup
Rozszerzenie pliku .GCF Scream! Güralp Compressed
Rozszerzenie pliku .GFAR Greenfoot JAVA Archive
Rozszerzenie pliku .GFS GGFileSPlit File Fragment
Rozszerzenie pliku .GHO Norton Ghost Backup Image
Rozszerzenie pliku .GHS Norton Ghost Backup
Rozszerzenie pliku .GIP Ghost Installer Package
Rozszerzenie pliku .GLOS Absynth 3 Patch
Rozszerzenie pliku .GNUTAR TAR Archive
Rozszerzenie pliku .GPF Ragnarok Online Gravity Re-packed
Rozszerzenie pliku .GPK GEOS Compressed Omnigo File Archive
Rozszerzenie pliku .GRB GRBackPro Backup
Rozszerzenie pliku .GSBA GameSave Manager Save Backup
Rozszerzenie pliku .GSP Grelix Software Packer Archive
Rozszerzenie pliku .GTA Microsoft SharePoint WorkSpace Groove Tool Archive
Rozszerzenie pliku .GTAR GNU Tar Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GWS Linksys Gateway Settings Backup
Rozszerzenie pliku .GZ GZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GZA Bzip2 Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .GZI GZip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .GZIP GNU ZIP Gzip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HA HA Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HAF HEAT Archive
Rozszerzenie pliku .HAP HAP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .HBC HyperBac Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HBC2 HyperBac Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HBE HyperBac Compressed/encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .HBI Handy Backup Backup
Rozszerzenie pliku .HBK Auto Backup Backup Archive
Rozszerzenie pliku .HBX BinHex Encoded
Rozszerzenie pliku .HCB HyperOS Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .HDB Nero Hard Disk Backup
Rozszerzenie pliku .HDK MAXI Disk Disk Image
Rozszerzenie pliku .HE1 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HE2 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HE3 Humungous Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .HHA HyperHub Archive
Rozszerzenie pliku .HKI WinHKI Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI1 WinHKI HKI1 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI2 WinHKI HKI2 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HKI3 WinHKI HKI3 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HL$ MS-DOS Compressed Help
Rozszerzenie pliku .HLZ MultiEdit Packed Help
Rozszerzenie pliku .HM4 Lorex Backup
Rozszerzenie pliku .HM~ Help&Manual Help Project Backup
Rozszerzenie pliku .HOG Descent Hog
Rozszerzenie pliku .HPA Hyper Patch Archive
Rozszerzenie pliku .HPK HPack Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .HPZ Helpinator Project
Rozszerzenie pliku .HP_ Compressed Winhelp
Rozszerzenie pliku .HQX Macintosh BinHex Archive
Rozszerzenie pliku .HSTX Altair HyperStudy Package
Rozszerzenie pliku .HYP Hyper Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .I5D IUCLID XML Backup
Rozszerzenie pliku .I5S IUCLID Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .IAB Automatic Backup Image
Rozszerzenie pliku .IBAK Password Safe Backup
Rozszerzenie pliku .IBZ MySQL InnoDB Database Table Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .ICBU Apple ICal Calendars Backup
Rozszerzenie pliku .ICE LH ARC Archive
Rozszerzenie pliku .ICF RapidForm INUS Compression Format
Rozszerzenie pliku .ICHAT Apple IChat Saved History
Rozszerzenie pliku .IEBARZIP Explorer Bar Icon Pack
Rozszerzenie pliku .IFC All Image Compressed Image
Rozszerzenie pliku .IGZ Gzipped Image
Rozszerzenie pliku .IHA GE Historian Archive
Rozszerzenie pliku .IMA WinImage Backup
Rozszerzenie pliku .IMAGE ShrinkWrap Disk Image
Rozszerzenie pliku .IMG Disk Copy, ShrinkWrap Disk Image
Rozszerzenie pliku .IMM IncrediMail Deleted Email Messages List
Rozszerzenie pliku .IMOVIEMOBILE IMovie Project Package
Rozszerzenie pliku .IMP IMP Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .IN0 INI Backup
Rozszerzenie pliku .IN1 InI File Backup
Rozszerzenie pliku .INC Microsoft Backup Incremental
Rozszerzenie pliku .INP Self-Extracting Archive Utility Project
Rozszerzenie pliku .INV Microsoft Windows Update
Rozszerzenie pliku .IO CPIO Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .IOBIT Advanced SystemCare PRO Backup
Rozszerzenie pliku .IPE Wacom Pen System.ini And Win.ini Backup
Rozszerzenie pliku .IPK WebGine Internet Package
Rozszerzenie pliku .ISZ UltraISO Compressed Disk Image
Rozszerzenie pliku .ITMSP Apple ITunes Store Package
Rozszerzenie pliku .ITX XHTML Archive
Rozszerzenie pliku .IV2I Norton Ghost Disk Drive Image
Rozszerzenie pliku .IZE IZArc Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .J JAR Archive
Rozszerzenie pliku .JAF Just A Frequency Logger Backup
Rozszerzenie pliku .JAR Compressed Archive Package For Java Classes And Data
Rozszerzenie pliku .JAR.PACK Oracle Pack200 Packed JAR
Rozszerzenie pliku .JBK Juno Backup
Rozszerzenie pliku .JGZ Gzipped JavaScript
Rozszerzenie pliku .JIC Java Icon
Rozszerzenie pliku .JPA Joomla Installation Backup
Rozszerzenie pliku .JRC JRchive
Rozszerzenie pliku .JRS Extensible Storage Engine (ESE) Reserve Transaction Log
Rozszerzenie pliku .JSO Compressed ISO Image
Rozszerzenie pliku .JSON Mozilla Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .JTBACKUP Just Type Notes Backup
Rozszerzenie pliku .JWC JewelCase Maker Saved
Rozszerzenie pliku .KAR Keep-It Archive
Rozszerzenie pliku .KB2 Carroll-Net Kleo Backup
Rozszerzenie pliku .KBB BestCrypt Key Block Backup
Rozszerzenie pliku .KEN Player CDcheck Compressed
Rozszerzenie pliku .KEP Turbo Pascal DOS Tp19 Compressed Kepler
Rozszerzenie pliku .KEY OS/2 Archive Key
Rozszerzenie pliku .KGB KGB Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .KGE KGB Archiver Encrypted Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .KRT Microsoft Visual FoxPro Recreation
Rozszerzenie pliku .KZ KuiaiZip Archive
Rozszerzenie pliku .L01 ISOBuster Expert Witness Compression Format
Rozszerzenie pliku .LBK VersaPro Local Logic Block Backup
Rozszerzenie pliku .LBR LBR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LCB Concept2 LogCard Utility LogCard Backup Image
Rozszerzenie pliku .LDB Lingoes Backup
Rozszerzenie pliku .LEMON LemonShare.net Download
Rozszerzenie pliku .LG Archangel Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LGU LG Windows CE Upgrade
Rozszerzenie pliku .LHA LH ARC Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LHARC LH ARC Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LHW LHWarp Compressed Amiga Archive
Rozszerzenie pliku .LIF Compressed File Archive (CA-Clipper Installer)
Rozszerzenie pliku .LIM Limit Compressed
Rozszerzenie pliku .LIME Lattice QCD Interchange Message Encapsulation
Rozszerzenie pliku .LIZ Compressed List
Rozszerzenie pliku .LLX LabVIEW Library Backup
Rozszerzenie pliku .LOADERBACKUP BlackBerry Backup
Rozszerzenie pliku .LPAQ Lpaq Compressed Data
Rozszerzenie pliku .LPAQ8 PAQ Data Archive
Rozszerzenie pliku .LQR LBR Library
Rozszerzenie pliku .LRZ Lrzip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LZ LZIP Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LZH LH ARC Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LZM Slax Module
Rozszerzenie pliku .LZMA 7-Zip Compressed
Rozszerzenie pliku .LZMA86 Archive
Rozszerzenie pliku .LZOP LZOP Compressed
Rozszerzenie pliku .LZS Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .LZW LZW Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .LZX Amiga LZX Archive
Rozszerzenie pliku .M3K Interactive Digital Content File
Rozszerzenie pliku .M99 M99 Compressed Data
Rozszerzenie pliku .MACBIN MacBinary Archive
Rozszerzenie pliku .MAFF Mozilla Archive Format
Rozszerzenie pliku .MAR Mozilla Archive
Rozszerzenie pliku .MBF Microsoft Money Backup
Rozszerzenie pliku .MBK DBASE IV Multiple Index File Backup
Rozszerzenie pliku .MBKP Memeo Instant Backup Backup
Rozszerzenie pliku .MBSB Mamut Business Software Company Database Backup
Rozszerzenie pliku .MBSYNCSTATE Mbsync Folder Backup
Rozszerzenie pliku .MBU Sony CAV-M1000ES Memory Backup
Rozszerzenie pliku .MCG DX-client Backup
Rozszerzenie pliku .MCP MSN Content Plus Installer File Archive
Rozszerzenie pliku .MD MDCD Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .MDINFO Apple IPhone Info
Rozszerzenie pliku .MDO Microsoft Internet Information Server Configuration Backup
Rozszerzenie pliku .MDR MAX II Recovery
Rozszerzenie pliku .MDZIP MagicDraw Compressed Project
Rozszerzenie pliku .MIB MyInfo Topic Backup
Rozszerzenie pliku .MINT Linux Mint Installer
Rozszerzenie pliku .MKZ PokerOffice Database Backup
Rozszerzenie pliku .MMIP MediaMonkey Installation
Rozszerzenie pliku .MO? Standard Mail Archive
Rozszerzenie pliku .MON Firefox Monday Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .MOS MACAOS Compressed Transmission
Rozszerzenie pliku .MOU MOU Compressed Format
Rozszerzenie pliku .MOZ-BACKUP Mozilla Backup
Rozszerzenie pliku .MPB MyPhoneExplorer Backup
Rozszerzenie pliku .MPQ Blizzard Entertainment Archive
Rozszerzenie pliku .MPR Music Publisher Backup Data
Rozszerzenie pliku .MRIMG Macrium Reflect Disk Image Backup
Rozszerzenie pliku .MRT Microsoft Visio 2010 Installation Archive
Rozszerzenie pliku .MSA Magic Shadow Archiver Atari Disk Image
Rozszerzenie pliku .MSCX, MuseScore Music Score Backup
Rozszerzenie pliku .MSCZ, MuseScore Music Score Backup
Rozszerzenie pliku .MSHC Microsoft Help Container
Rozszerzenie pliku .MSLZ Archive
Rozszerzenie pliku .MSNBAK MSN Mail Backup
Rozszerzenie pliku .MSS MyScreenSaver Builder Package Format
Rozszerzenie pliku .MSU Microsoft Update Standalone Package
Rozszerzenie pliku .MS_ Microsoft Windows Winhelp Compressed
Rozszerzenie pliku .MTB MediaTracker Database Backup
Rozszerzenie pliku .MTZ Compressed MetaStream Scene
Rozszerzenie pliku .MVA Microsoft Setup Archive
Rozszerzenie pliku .MVDX MindView MindMap Archive
Rozszerzenie pliku .MV_ Magix Movie Edit Pro Movie Backup
Rozszerzenie pliku .MYC Simply Safe Backup Archive
Rozszerzenie pliku .MYO MYOB Data
Rozszerzenie pliku .MZF MediaZip Archive
Rozszerzenie pliku .MZZ Microsoft .NET Framework Installation Package
Rozszerzenie pliku .NAB Audiobook CD Compilation
Rozszerzenie pliku .NARC Nintendo DS Archive
Rozszerzenie pliku .NB7 NovaBACKUP Output Data Backup
Rozszerzenie pliku .NBA Nero BackItUp Archive
Rozszerzenie pliku .NBAK Neat Backup
Rozszerzenie pliku .NBD PC Backup Pro Backup
Rozszerzenie pliku .NBF Backup NOW! Backup Archive
Rozszerzenie pliku .NBH HTC ROM Update Utility ROM Image
Rozszerzenie pliku .NBI Nero BackItUp Backup
Rozszerzenie pliku .NBL Phantasy Star Universe
Rozszerzenie pliku .NBM Guys Power Albums Archive
Rozszerzenie pliku .NBZ ArcSoft Total Media Backup & Record Backup
Rozszerzenie pliku .NCO Nero BackItUp Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .NDU Symbian Phone Backup
Rozszerzenie pliku .NFP Archive
Rozszerzenie pliku .NGR Nokia PC Suite Install Archive
Rozszerzenie pliku .NHV Nero HD-BURN-Video Compilation
Rozszerzenie pliku .NKS Native Instruments Archive
Rozszerzenie pliku .NKX Native Instruments Monolith
Rozszerzenie pliku .NMD Nero MiniDVD Compilation
Rozszerzenie pliku .NMU Debian Non-Maintainer Upload
Rozszerzenie pliku .NPB Navicat For MySQL Backup Profile
Rozszerzenie pliku .NPF NTI Backup
Rozszerzenie pliku .NPK MikroTik RouterOS Upgrade Package
Rozszerzenie pliku .NPR Nuendo
Rozszerzenie pliku .NR4 Nero CD-ROM (AAC) Compilation
Rozszerzenie pliku .NRB Nero CD-ROM Boot Compilation
Rozszerzenie pliku .NRBAK Neat Backup
Rozszerzenie pliku .NRC Nero UDF/ISO CD-ROM Compilation
Rozszerzenie pliku .NRD Nero DVD-Video Compilation
Rozszerzenie pliku .NRH Nero Hybrid CD-ROM Compilation
Rozszerzenie pliku .NRI Nero CD-ROM (ISO) Compilation
Rozszerzenie pliku .NRM Nero Mixed-Mode-CD Compilation
Rozszerzenie pliku .NRMLIB Neat Document Library
Rozszerzenie pliku .NRS Nero CD-ROM Boot EFI Compilation
Rozszerzenie pliku .NRU Nero UDF CD-ROM Compilation
Rozszerzenie pliku .NRW Nero CD-ROM (WMA) Compilation
Rozszerzenie pliku .NSD Nero Super Video CD Compilation
Rozszerzenie pliku .NTJ Junction Box Backup
Rozszerzenie pliku .NU3 Symantec Norton Utilities Backup File
Rozszerzenie pliku .NUGET NuGet Package
Rozszerzenie pliku .NUPKG NuGet Source Code Package
Rozszerzenie pliku .NV Visicontrol MVS-20 Non-volatile Memory Backup
Rozszerzenie pliku .NV3 Visicontrol MVS-30/35/40 Flash-Memory Backup File
Rozszerzenie pliku .NVF Visicontrol MVS-20 Non-Volatile Memory Backup
Rozszerzenie pliku .NWBAK Neat Backup
Rozszerzenie pliku .NWCAB Neat Software Cabinet
Rozszerzenie pliku .NW_ Noteworthy Composer Compressed
Rozszerzenie pliku .NZ NanoZip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .OAP Samsung Bada Signed Installation Package
Rozszerzenie pliku .OAR OpenSimulator Archive
Rozszerzenie pliku .OB ABF Outlook Backup File
Rozszerzenie pliku .OB3 ABF Software Outlook Backup Backup
Rozszerzenie pliku .OB5 TopLang OE Backup
Rozszerzenie pliku .OBAK WinSQL Offline Backup
Rozszerzenie pliku .OBK Genie Outlook Backup
Rozszerzenie pliku .OBPACK ObjectBar Theme Pack
Rozszerzenie pliku .OBR OSGi Bundle Repository
Rozszerzenie pliku .OCH Satellite And Channel Settings Backup
Rozszerzenie pliku .OC_ Compressed ActiveX Control
Rozszerzenie pliku .OD_ Oracle Compressed Driver
Rozszerzenie pliku .OEB Outlook Express Backup Wizard
Rozszerzenie pliku .OFB Oxygen Forensic Suite Backup
Rozszerzenie pliku .OKR PowerRecover One Key Recovery
Rozszerzenie pliku .OLD Backup
Rozszerzenie pliku .OMG O&O DiskImage Backup
Rozszerzenie pliku .OOP OOP Packer Archive
Rozszerzenie pliku .OPG Offline Plan Generation Package
Rozszerzenie pliku .OPT Firmware File Backup
Rozszerzenie pliku .ORIG Original
Rozszerzenie pliku .ORIGINAL_EPUB EPUB Ebook Backup
Rozszerzenie pliku .ORIGINAL_MOBI MOBI Ebook Backup
Rozszerzenie pliku .OSBX OneSafe Exported Backup
Rozszerzenie pliku .OUT NovaBACKUP Backup
Rozszerzenie pliku .OVB OnkoS Vocabulary Backup
Rozszerzenie pliku .OWR PeopleSoft Results Archive
Rozszerzenie pliku .OYX IBM Lotus Approach Alternate Database Index
Rozszerzenie pliku .OZ Opera Job Management Compressed
Rozszerzenie pliku .P10 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P15 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P17 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P23 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P24 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P26 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P28 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P29 PAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .P2I Power2Go Image
Rozszerzenie pliku .P2V PLAN2VIZ Backup Design Plan
Rozszerzenie pliku .P3C Primavera Project Planner Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .PAC CrossePAC Archive
Rozszerzenie pliku .PACK GLSL Pack
Rozszerzenie pliku .PACK.GZ Pack200 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .PACKAGE Linux Autopackage
Rozszerzenie pliku .PACT Compact Pro (Compactor) Archive
Rozszerzenie pliku .PAK CrazyTalk SFX
Rozszerzenie pliku .PAL Personal Ancestral
Rozszerzenie pliku .PAQ Hewlett-Packard System Backup ZIP
Rozszerzenie pliku .PAQ6 PAQ6 Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ7 PAQ7 Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ8 PAQ8 Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ8F PAQ Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ8JD PAQ Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ8L PAQ Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAQ8O PAQ Data Archive
Rozszerzenie pliku .PAR Parity Volume
Rozszerzenie pliku .PAR2 PAR2 Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .PART00000 Ashampoo WinOptimizer Split Archive File (part 1)
Rozszerzenie pliku .PART1 Part 1 Archive
Rozszerzenie pliku .PART1.EXE Split Multi-volume RAR Compressed Self-extracting File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .PART1.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .PART10.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .PART11.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .PART2.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .PART3.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .PART4.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .PART5.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .PART6.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .PART7.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .PART8.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .PART9.RAR Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .PARTIMG Partimage Disk Image
Rozszerzenie pliku .PARTIMG.BZ2 Partimage Disk Image
Rozszerzenie pliku .PARTIMG.GZ Partimage Disk Image
Rozszerzenie pliku .PAX PAX Archive
Rozszerzenie pliku .PB PocketCache Backup
Rozszerzenie pliku .PBB Mobile Phonebook
Rozszerzenie pliku .PBF Paragon Disk Image
Rozszerzenie pliku .PBI PC-BSD Setup
Rozszerzenie pliku .PBK ARC Archive
Rozszerzenie pliku .PBR Microsoft Publisher Backup
Rozszerzenie pliku .PCA PcAnywhere Registry Backup
Rozszerzenie pliku .PCD GX IEC Developer Backup
Rozszerzenie pliku .PCHD PC Backup Utilities Backup
Rozszerzenie pliku .PCK Program Package
Rozszerzenie pliku .PCU PC MightyMax Undo
Rozszerzenie pliku .PCV Move Me Moving Van
Rozszerzenie pliku .PD2 DFSee Partition Table And Boot Sector Backup
Rozszerzenie pliku .PD3 DFSee Partition Table And Boot Sector Backup
Rozszerzenie pliku .PD4 DFSee Partition Table And Boot Sector Backup
Rozszerzenie pliku .PD5 DFSee Partition Table And Boot Sector Backup
Rozszerzenie pliku .PDB PowerDesigner Physical Model Backup
Rozszerzenie pliku .PE3 Ulead PhotoImpact Image Archive
Rozszerzenie pliku .PE4 Ulead Image Archive
Rozszerzenie pliku .PEA PeaZip Pack Encrypt Authenticate
Rozszerzenie pliku .PET Puppy Linux Install Package
Rozszerzenie pliku .PF Archive
Rozszerzenie pliku .PF_ Encore Compressed
Rozszerzenie pliku .PGZ StreamLync Download Archives
Rozszerzenie pliku .PHAR PHP Extension And Application Repository Archive
Rozszerzenie pliku .PIM PIMPLE Compressed
Rozszerzenie pliku .PIMA Adobe Application Manager Package
Rozszerzenie pliku .PIT PackIt For Mac Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .PIZ Renamed Zip
Rozszerzenie pliku .PKA PKArc Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .PKD Turbo Pascal DOS Compressed Batch
Rozszerzenie pliku .PKG Apple MAC OS X Installer
Rozszerzenie pliku .PKG_ Apple Newton Package
Rozszerzenie pliku .PKPACK Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .PLF PatchLink Patch Developers Kit Exported Patch Archive
Rozszerzenie pliku .PMA MSX Archive Format
Rozszerzenie pliku .PMZ4 Power Music Backup Archive
Rozszerzenie pliku .PND Pandora Application Installation Package
Rozszerzenie pliku .POD Holy Games 2005 Game Archive
Rozszerzenie pliku .PPC Apple Mac Classic Package
Rozszerzenie pliku .PPK PPK Archive
Rozszerzenie pliku .PPT BIFF
Rozszerzenie pliku .PPV Pogle Platinum Software Version Archive
Rozszerzenie pliku .PPZ Microsoft PowerPoint Packaged Presentation
Rozszerzenie pliku .PQB PowerQuest BootMagic Master Boot Backup
Rozszerzenie pliku .PQI PowerQuest Drive Image
Rozszerzenie pliku .PREVIOUS Mac OS X Address Book Backup
Rozszerzenie pliku .PROPDESC Microsoft Property Description
Rozszerzenie pliku .PRV Previous Version
Rozszerzenie pliku .PSA Pretty Simple Archive Archive
Rozszerzenie pliku .PSB Navicat Uncompressed Database Backup
Rozszerzenie pliku .PSC Navicat MySQL Database Compressed Backup
Rozszerzenie pliku .PSH Lexmark Firmware Flash
Rozszerzenie pliku .PSPAUTOSAVE PaintShop Pro Autosave
Rozszerzenie pliku .PSW Microsoft Windows XP/Vista Backup Password
Rozszerzenie pliku .PUP Puppy Linux DotPup Installer Package
Rozszerzenie pliku .PURGEABLE Time Machine Corrupted Backup
Rozszerzenie pliku .PUT PUT Compressed
Rozszerzenie pliku .PUZ Microsoft Publisher Packed
Rozszerzenie pliku .PWZIP Polyworks Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .PZ Compressed PNG
Rozszerzenie pliku .PZIP Zip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .QAR Quartus II Project Archive
Rozszerzenie pliku .QB2013 QuickBooks For Mac 2013 Bakcup
Rozszerzenie pliku .QB2014 QuickBooks For Mac 2014 Backup
Rozszerzenie pliku .QBB QuickBooks Backup
Rozszerzenie pliku .QCF QuikCAT Compressed
Rozszerzenie pliku .QCH Qt Help Compressed Help
Rozszerzenie pliku .QCN Qualcomm QPST Drive Backup
Rozszerzenie pliku .QDA Quadruple D Archive
Rozszerzenie pliku .QDB Quicken Backup
Rozszerzenie pliku .QDF-BACKUP Quicken Financial Data Backup
Rozszerzenie pliku .QDK QEMM Startups Backup
Rozszerzenie pliku .QFC QuickFileCollection Archive
Rozszerzenie pliku .QIB Intuit Backup
Rozszerzenie pliku .QIC Microsoft Windows 95/98 Backup
Rozszerzenie pliku .QIF DESQview Compressed Font Archive
Rozszerzenie pliku .QL$ Microsoft Compressed QLB
Rozszerzenie pliku .QM3 Articulate Quizmaker Compressed
Rozszerzenie pliku .QMD Quicken Win Version 5/6 Backup
Rozszerzenie pliku .QP03 Qpress Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .QTA Qtar Archive
Rozszerzenie pliku .QUAD QUAD Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .QUICKBOOKSAUTODATARECOVERY QuickBooks Auto Recovery
Rozszerzenie pliku .QUICKENBACKUP Quicken Essentials For Mac Financial Data Backup
Rozszerzenie pliku .R0 WinRAR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .R00 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .R01 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .R02 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .R03 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .R04 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .R05 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .R06 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .R07 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .R08 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .R09 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .R10 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .R11 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R12 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R13 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R14 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R15 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R16 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R17 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R18 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R19 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R20 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R21 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R22 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R23 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R24 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R25 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R26 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R27 Norton Ghost Rar
Rozszerzenie pliku .R28 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 30)
Rozszerzenie pliku .R29 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 31)
Rozszerzenie pliku .R30 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 32)
Rozszerzenie pliku .R31 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 33)
Rozszerzenie pliku .R32 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 34)
Rozszerzenie pliku .R33 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 35)
Rozszerzenie pliku .R34 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 36)
Rozszerzenie pliku .R35 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 37)
Rozszerzenie pliku .R36 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 38)
Rozszerzenie pliku .R37 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 39)
Rozszerzenie pliku .R38 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 40)
Rozszerzenie pliku .R39 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 41)
Rozszerzenie pliku .R40 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 42)
Rozszerzenie pliku .R41 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 43)
Rozszerzenie pliku .R42 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 44)
Rozszerzenie pliku .R43 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 45)
Rozszerzenie pliku .R44 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 46)
Rozszerzenie pliku .R45 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 47)
Rozszerzenie pliku .R46 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 48)
Rozszerzenie pliku .R47 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 49)
Rozszerzenie pliku .R48 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 50)
Rozszerzenie pliku .R49 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 51)
Rozszerzenie pliku .R50 Split Multi-volume RAR Compressed File Archive (part 52)
Rozszerzenie pliku .R51 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R52 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R53 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R54 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R55 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R56 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R57 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R58 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R59 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R60 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R61 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R62 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R63 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R64 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R65 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R66 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R67 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R68 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R69 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R70 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R71 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R72 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R73 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R74 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R75 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R76 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R77 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R78 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R79 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R80 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R81 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R82 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R83 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R84 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R85 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R86 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R87 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R88 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R89 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R90 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R91 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R92 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R93 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R94 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R95 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R96 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R97 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R98 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .R99 RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .RAR WinRAR RAR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .RAR1 RAR Archive
Rozszerzenie pliku .RAR5 WinRAR 5 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .RARX Renamed RAR
Rozszerzenie pliku .RAT Nimbus 7 SAMS Data
Rozszerzenie pliku .RAW CD/DVD Image
Rozszerzenie pliku .RB0 Trend AntiVirus Backup
Rozszerzenie pliku .RB1 Trend Anti-Virus Backup
Rozszerzenie pliku .RB4 Trend AntiVirus Backup
Rozszerzenie pliku .RBC Roxio Retrospect Backup Catalogue
Rozszerzenie pliku .RBF Oracle Backup
Rozszerzenie pliku .RBK Microsoft Windows 95 Registry Backup
Rozszerzenie pliku .RBR NICE Wordnet Backup
Rozszerzenie pliku .RDB Roxio Retrospect Backup Set
Rozszerzenie pliku .RE3 HNDR-S4824 Backup Data
Rozszerzenie pliku .REC Easy CD Creator Recovery
Rozszerzenie pliku .REN Renamed
Rozszerzenie pliku .RES11 Mike 11 Result
Rozszerzenie pliku .REV WinRAR Recovery Volume
Rozszerzenie pliku .REZ Resume Divider
Rozszerzenie pliku .RGMB RootsMagic Backup Data
Rozszerzenie pliku .RIM BackupSoft Backup
Rozszerzenie pliku .RIPXR RipXR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .RK WinRK Archive
Rozszerzenie pliku .RMAN Oracle Datafile Backup
Rozszerzenie pliku .RMB SafeGuard RemovableMedia Keyring Backup
Rozszerzenie pliku .RMBAK Registry Mechanic Backup
Rozszerzenie pliku .RNC RNC ProPack Archive
Rozszerzenie pliku .ROCA RIB Office Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ROO WinRAR Archive
Rozszerzenie pliku .RPA RIB ITWO Project Archive
Rozszerzenie pliku .RPK NeverForget Backup Reminder
Rozszerzenie pliku .RPM Linux Package Manager
Rozszerzenie pliku .RRR Registry Mechanic Backup
Rozszerzenie pliku .RWP RapidWeaver Web Package
Rozszerzenie pliku .RXX RAR Compressed Files From A Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .RZ Rzip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .RZR Renamed WinRAR Archive
Rozszerzenie pliku .S00 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .S01 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .S02 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .S03 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .S04 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .S05 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .S06 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .S07 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .S08 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .S09 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .S10 Split Multi-volume ZipSplitter Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .S7Z 7-zip Compressed
Rozszerzenie pliku .SA5 SecretAgent Archive
Rozszerzenie pliku .SAFE WM Keeper CLASSIC Purse File Backup
Rozszerzenie pliku .SAR SAR Compressed File Archive (SAPCAR Archive)
Rozszerzenie pliku .SAT Mozilla Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .SAVED Typicaly Saved Copy Of Any File Format
Rozszerzenie pliku .SAZ Fiddler Session Archive ZIP
Rozszerzenie pliku .SBB Microsoft Office Accounting Company Backup
Rozszerzenie pliku .SBC SBC Smart Book Compiled Distribution
Rozszerzenie pliku .SBK SWiSH Backup
Rozszerzenie pliku .SBR Scribes Report Archive
Rozszerzenie pliku .SBU Samsung Kies Backup
Rozszerzenie pliku .SBX GLBasic Shoebox Compressed
Rozszerzenie pliku .SCP Atari Disk Image
Rozszerzenie pliku .SCZ OpenLimit SignCubes Zip Container
Rozszerzenie pliku .SDA SoftCuisine Data Archive
Rozszerzenie pliku .SDC Stardock Central Download Archive
Rozszerzenie pliku .SDI System Deployment Image
Rozszerzenie pliku .SDK ShrinkIt Compressed Apple II File Archive
Rozszerzenie pliku .SEA StuffIt Expander Archive Format
Rozszerzenie pliku .SED Self Extracting Directive
Rozszerzenie pliku .SEG1 Stuffit Segment
Rozszerzenie pliku .SEN Scifer Archiver Internal Archive Format
Rozszerzenie pliku .SET Microsoft Backup File Set
Rozszerzenie pliku .SFPACK SFPack Compressed Soundfont
Rozszerzenie pliku .SHAR Unix Self Extracting Bourne Shell Archive
Rozszerzenie pliku .SHR Unix Shell Archive
Rozszerzenie pliku .SID Steam Game Data Backup
Rozszerzenie pliku .SIK Microsoft Word Backup
Rozszerzenie pliku .SIM Steam Game Backup Information
Rozszerzenie pliku .SIP Scopetrax Compressed Sample
Rozszerzenie pliku .SIS Symbian Installation
Rozszerzenie pliku .SIT StuffIt Expander Archive Format
Rozszerzenie pliku .SIT! StuffIt Expander Archive Format
Rozszerzenie pliku .SIT5 StuffIt 5 Archive Format
Rozszerzenie pliku .SITD StuffIT Archive
Rozszerzenie pliku .SITHQX StuffIt Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .SITX StuffIt Archive
Rozszerzenie pliku .SKB SketchUp Backup
Rozszerzenie pliku .SLE Steganos Security Suite Virtual Secure Drive
Rozszerzenie pliku .SLF NTgraph Setup30
Rozszerzenie pliku .SLP Stampede Linux Packages
Rozszerzenie pliku .SMA Silva Media Archive
Rozszerzenie pliku .SN1 Drive Snapshot First Differential Backup
Rozszerzenie pliku .SN2 Drive SnapShot Partial Disk Image
Rozszerzenie pliku .SN4 Drive SnapShot Partial Disk Image
Rozszerzenie pliku .SNA Drive SnapShot Disk Image
Rozszerzenie pliku .SNAGITSTAMPS SnagIt Archive
Rozszerzenie pliku .SNOOP Sun SNOOP Capture File Format
Rozszerzenie pliku .SNS Save-N-Sync Backup Project
Rozszerzenie pliku .SOUNDPACK Stardock SoundPackager Sound Package
Rozszerzenie pliku .SOW Renamed ARJ Archive
Rozszerzenie pliku .SP Splint Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .SPAR Simple Perl ARchive Manager
Rozszerzenie pliku .SPARSEBUNDLE Apple Mac OS X Time Machine Dynamic Image
Rozszerzenie pliku .SPB Samsung Kies Phone Contacts Library
Rozszerzenie pliku .SPI ShadowProtect Incremental Disk Changes
Rozszerzenie pliku .SPK Synology DiskStation DSM Package
Rozszerzenie pliku .SPL Split File Shell Extension
Rozszerzenie pliku .SPLIT Split
Rozszerzenie pliku .SPLT YDecode Split
Rozszerzenie pliku .SPS SyncBackSE Exported Profile
Rozszerzenie pliku .SPT TM FilePacker Archive
Rozszerzenie pliku .SQB SQL Backup Compact MS SQL Server Backup
Rozszerzenie pliku .SQFS SquashFS Bootable
Rozszerzenie pliku .SQX SQX Archiver Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .SR2 Sr2 Compressed Data
Rozszerzenie pliku .SREP SuperREP Archive
Rozszerzenie pliku .SRR ReScene Data Recovery Archive
Rozszerzenie pliku .SSA Visual SourceSafe Backup Archive
Rozszerzenie pliku .SSB Simply Safe Backpup Archive
Rozszerzenie pliku .SSP Splitter Multipart Split
Rozszerzenie pliku .SSWF Sealed SWF Flash
Rozszerzenie pliku .STG Microsoft ActiveSync Backup
Rozszerzenie pliku .SU? Standard Mail Archive
Rozszerzenie pliku .SUE SUE ARC Archive
Rozszerzenie pliku .SUN Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .SV2I Symantec Backup Exec System Index
Rozszerzenie pliku .SV4CPIO System V Release 4 CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .SVG Microsoft Word Glossary Backup
Rozszerzenie pliku .SVL Scramdisk Volume
Rozszerzenie pliku .SVS Microsoft Word Style Sheet Autosave
Rozszerzenie pliku .SWC Super Nintendo Super Wildcard ROM Image
Rozszerzenie pliku .SWM Windows Imaging Format Split Archive
Rozszerzenie pliku .SWP Borland Sprint Document Backup
Rozszerzenie pliku .SXF Secure EXchange Format
Rozszerzenie pliku .SYNCDB ITunes Saved Contact Database
Rozszerzenie pliku .SZDD Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .T TAR Tape Archive Without Compression
Rozszerzenie pliku .TAR Unix Standard Archive Format, Tape Archive
Rozszerzenie pliku .TAR-GZ Gzip Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TAR-LZMA TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TAR-Z TAR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TAR.GZ Old Version Gzip Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TAR.XZ XZ Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TAR.Z Tar.Z Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TARAA Linux TAR Split Archive
Rozszerzenie pliku .TARDIST Tardist Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TAZ TAR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TBI Image For Windows Disk Image
Rozszerzenie pliku .TBK Memo Backup
Rozszerzenie pliku .TBZ Bzip2 Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TBZ2 BZIP/TAR Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TCK BMIScan Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .TCS TreeComp Snapshot
Rozszerzenie pliku .TD? TeleDisk Archive
Rozszerzenie pliku .TDR ArVid Tape Backup
Rozszerzenie pliku .TFM Transform Compressed
Rozszerzenie pliku .TFX TAR Compressed
Rozszerzenie pliku .TG Gzip Compressed Tar Archive
Rozszerzenie pliku .TGZ Gzip Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .THR THOR Compressed Data
Rozszerzenie pliku .TIB Acronis TrueImage Backup Disk Image
Rozszerzenie pliku .TIG Texas Instruments Connect Backup
Rozszerzenie pliku .TK2 Roxio/Take Two Backup
Rozszerzenie pliku .TLBACKUP True Launch Bar Backup Settings
Rozszerzenie pliku .TLD Teledisk Disk Archive
Rozszerzenie pliku .TLK Westwood Studios Game Archive
Rozszerzenie pliku .TLY Adobe Photoshop Elements Backup Catalog
Rozszerzenie pliku .TLZ Unix TLZ Compression Engine
Rozszerzenie pliku .TLZMA LZMA Compressed Tar Archive
Rozszerzenie pliku .TMB Movie Magic Screenwriter Document Timed Backup
Rozszerzenie pliku .TMP Norton AntiVirus Backed Up
Rozszerzenie pliku .TMR Free Countdown Timer Saved Countdown
Rozszerzenie pliku .TO4 Top 4 Compressed Data
Rozszerzenie pliku .TOFP Toshiba Fingerprint Utility Settings Backup
Rozszerzenie pliku .TOS Atari ST TOS Archive
Rozszerzenie pliku .TOTALSBACKUP Kedisoft Totals Database Backup
Rozszerzenie pliku .TPB HiJaak PCL Soft Font File Backup
Rozszerzenie pliku .TPZ TAR.GZ Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .TR Unformatted Manual Page File (roff/nroff/troff/groff)
Rozszerzenie pliku .TRN Microsoft SQL Server Transaction Backup
Rozszerzenie pliku .TSB Trabalph Software Program Compressed
Rozszerzenie pliku .TSK Windows Mobile Skin Or Theme
Rozszerzenie pliku .TTBK TurboTax Backup
Rozszerzenie pliku .TU? Standard Mail Archive
Rozszerzenie pliku .TXZ XZ Compressed TAR Archive
Rozszerzenie pliku .TX_ Compressed Txt
Rozszerzenie pliku .TX~ Compressed Txt
Rozszerzenie pliku .TZ TAR.Z Compressed File Archive
Rozszerzenie pliku .TZB TAR.Z.btoa Compressed File Archive (TAR - Compress - Btoa)
Rozszerzenie pliku .TZIP Tzip Archive
Rozszerzenie pliku .U3P U3 Platform Install
Rozszerzenie pliku .UAP SIMATIC WinCC User Archive Export
Rozszerzenie pliku .UAS Ulead PhotoImpact Backup
Rozszerzenie pliku .UC2 UltraCompressor II Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .UCI UFS Explorer Backup
Rozszerzenie pliku .UDIF Apple Mac OS X Universal Disk Image Format
Rozszerzenie pliku .UFDR UFED Physical Analyzer Report Package
Rozszerzenie pliku .UFS.UZIP FreeBSD Compressed Unix File System
Rozszerzenie pliku .UHA UHARC Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .UMB MemMaker Backup
Rozszerzenie pliku .UNDO Backup
Rozszerzenie pliku .UNITYPACKAGE Unity Package
Rozszerzenie pliku .UPX Ultimate Packer For EXecutable
Rozszerzenie pliku .USTAR Uniform Standard Tape Archive Format
Rozszerzenie pliku .UTB µTBackup Backup
Rozszerzenie pliku .UTI SafeGuard PrivateCrypto Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .UUE UUEncoded
Rozszerzenie pliku .UZE UltimateZip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .UZIP FreeBSD Compressed Disk Image
Rozszerzenie pliku .V2B Texas Instruments TI Voyage 200 Backup
Rozszerzenie pliku .V2I Norton Ghost Disk Drive Image
Rozszerzenie pliku .V30 QuickBooks V 3.0 Backup
Rozszerzenie pliku .VBB VirtualBoss Backup
Rozszerzenie pliku .VBF VersaCheck Backup
Rozszerzenie pliku .VBK VisualCADD Backup
Rozszerzenie pliku .VBOX-PREV VirtualBox Settings Backup
Rozszerzenie pliku .VEM Sony Micro Vault Compressed
Rozszerzenie pliku .VFS2 NUVICO EasyNet Backup
Rozszerzenie pliku .VFS3 NUVICO EasyNet Backup
Rozszerzenie pliku .VFS4 NUVICO EasyNet Backup
Rozszerzenie pliku .VLT WinVault File Archive
Rozszerzenie pliku .VMF_AUTOSAVE Valve Hammer Editor Auto Save
Rozszerzenie pliku .VNW Renamed RAR
Rozszerzenie pliku .VOL1.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 1)
Rozszerzenie pliku .VOL10.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .VOL2.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .VOL3.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .VOL4.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .VOL5.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .VOL6.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .VOL7.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .VOL8.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .VOL9.EGG Split Multi-volume ALZip EGG Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .VOLARCHIVE CopyCatX Volume
Rozszerzenie pliku .VP Conflict: Freespace Game Archive
Rozszerzenie pliku .VRB Veeam Backup Reversed Incremental Changes
Rozszerzenie pliku .VSA Symantec Virtual Package Editor Virtual Software Archive
Rozszerzenie pliku .VSI Visual Studio Content Installer
Rozszerzenie pliku .VSIX Microsoft Visual Studio
Rozszerzenie pliku .VSR Cpcam Backup Video Surveillance
Rozszerzenie pliku .VTY ViTALiTy Warez Release
Rozszerzenie pliku .W2B WinBackup Archive
Rozszerzenie pliku .W32 Win 32 Package
Rozszerzenie pliku .W40 Windows 95 Backup File
Rozszerzenie pliku .WAD WAD Manager Wii Channel Archive
Rozszerzenie pliku .WAFF IE Saved Web Page File Format
Rozszerzenie pliku .WAR Archived Konqueror HTML Page
Rozszerzenie pliku .WA~ Microsoft Address Book
Rozszerzenie pliku .WBB WinBackup Backup
Rozszerzenie pliku .WBCAT Microsoft Windows Backup Information
Rozszerzenie pliku .WBFS Nintendo Wii Backup System
Rozszerzenie pliku .WBPZ ANSYS Update Package
Rozszerzenie pliku .WBU Samsung PC Studio Backup
Rozszerzenie pliku .WBVERIFY Microsoft Windows Backup
Rozszerzenie pliku .WCF WebEx Saved Chat Session
Rozszerzenie pliku .WE? Standard Mail Archive
Rozszerzenie pliku .WEBARCHIVE Apple Safari Web Archive
Rozszerzenie pliku .WED Firefox Bookmark Backup
Rozszerzenie pliku .WFA WinFax Pro Archive
Rozszerzenie pliku .WGZ S60 Web Runtime Widget Package
Rozszerzenie pliku .WHB Apple IPod Backup Image
Rozszerzenie pliku .WIM Windows Imaging Format Archive
Rozszerzenie pliku .WIN Windows Backup
Rozszerzenie pliku .WJF WinZip Job
Rozszerzenie pliku .WKP Web CEO Database Backup
Rozszerzenie pliku .WMC MathCad Backup Of Startup Files
Rozszerzenie pliku .WPB Windows Phone Device Manager Backup
Rozszerzenie pliku .WR3 Wraptor Compressed
Rozszerzenie pliku .WRA Wraptor Compressed
Rozszerzenie pliku .WRC FreeArc Archive
Rozszerzenie pliku .WRZ Cosmo Player VRML Worlds
Rozszerzenie pliku .WSPAK WebsitePanel Backup
Rozszerzenie pliku .WWA WebSite-Watcher Archive
Rozszerzenie pliku .WZ MapleStory Game Data Archive
Rozszerzenie pliku .WZP AMP1-16 Renamed ZIP
Rozszerzenie pliku .X Alysis SuperDisk Self-extracting Archive
Rozszerzenie pliku .XAR EXtensible ARchiver Archive
Rozszerzenie pliku .XCP Xbox Compressed Package
Rozszerzenie pliku .XDELTA Xdelta Binary Differential
Rozszerzenie pliku .XEZ X-Genics EManager Template Package
Rozszerzenie pliku .XFD Atari Disk Image
Rozszerzenie pliku .XFL Adobe Flash Exchange
Rozszerzenie pliku .XLK Microsoft Excel Backup
Rozszerzenie pliku .XMCDZ PTC Mathcad Compressed Worksheet
Rozszerzenie pliku .XMI XMill Compressed XML
Rozszerzenie pliku .XMS Amiga XMash Disk Archive
Rozszerzenie pliku .XPKU Apple Mac OS X Universal Binary Package
Rozszerzenie pliku .XRS Dig It! Game
Rozszerzenie pliku .XX XXEncoded
Rozszerzenie pliku .XXL File Archive Handler Archive
Rozszerzenie pliku .XZ XZ Utils Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .Y Amiga Yabba Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .YAR YAK Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .YAZ0 YAZ0 Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .YRCBKM YRC Weblink Bookmarks Archive
Rozszerzenie pliku .YZ YAC Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .YZ1 Yamazaki Zipper Archive
Rozszerzenie pliku .Z Unix Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .Z01 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 2)
Rozszerzenie pliku .Z02 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 3)
Rozszerzenie pliku .Z03 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 4)
Rozszerzenie pliku .Z04 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 5)
Rozszerzenie pliku .Z05 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 6)
Rozszerzenie pliku .Z06 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 7)
Rozszerzenie pliku .Z07 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 8)
Rozszerzenie pliku .Z08 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 9)
Rozszerzenie pliku .Z09 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 10)
Rozszerzenie pliku .Z10 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 11)
Rozszerzenie pliku .Z11 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 12)
Rozszerzenie pliku .Z12 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 13)
Rozszerzenie pliku .Z13 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 14)
Rozszerzenie pliku .Z14 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 15)
Rozszerzenie pliku .Z15 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 16)
Rozszerzenie pliku .Z16 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 17)
Rozszerzenie pliku .Z17 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 18)
Rozszerzenie pliku .Z18 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 19)
Rozszerzenie pliku .Z19 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 20)
Rozszerzenie pliku .Z20 Split Multi-volume ZIP Compressed File Archive (part 21)
Rozszerzenie pliku .Z96 PowerArchiver ZIP Multi-volume Archive
Rozszerzenie pliku .ZAB Zipped Audio Book
Rozszerzenie pliku .ZABW G-Zipped AbiWord Document
Rozszerzenie pliku .ZALOHA Miranda IM Backup
Rozszerzenie pliku .ZAP FileWrangler Archive
Rozszerzenie pliku .ZAR ZEMAX Archive
Rozszerzenie pliku .ZBA Compressed
Rozszerzenie pliku .ZDB CostOS Estimating Zipped Resources Database
Rozszerzenie pliku .ZDS DVDSubber DVD Subtitles And DVD Scripts
Rozszerzenie pliku .ZET ZET Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ZFC Back4Win Backup Archive
Rozszerzenie pliku .ZFSENDTOTARGET Windows XP ZIP Compressed Folder
Rozszerzenie pliku .ZFX CC3 File Packer Tool
Rozszerzenie pliku .ZI Renamed ZIP
Rozszerzenie pliku .ZIM Wiki Archive
Rozszerzenie pliku .ZIP WinZIP Compressed ZIP Archive
Rozszerzenie pliku .ZIP2 StuffIt Archive
Rozszerzenie pliku .ZIPX Extended Zip
Rozszerzenie pliku .ZL Zlib Compressed
Rozszerzenie pliku .ZLG E-Surveiller Log Archive
Rozszerzenie pliku .ZLIB Zlib Archive
Rozszerzenie pliku .ZOM Zoom Compressed Amiga File Archive
Rozszerzenie pliku .ZOO ZOO Compressed
Rozszerzenie pliku .ZPAQ ZPAQ Compressed Archive
Rozszerzenie pliku .ZPI Zipped
Rozszerzenie pliku .ZPK Z-Firm Package
Rozszerzenie pliku .ZPT Zoner Photo Studio Template
Rozszerzenie pliku .ZSQL ZIP Compressed SQL
Rozszerzenie pliku .ZW1 EPLAN Project Backup
Rozszerzenie pliku .ZW2 EPLAN Symbols Backup
Rozszerzenie pliku .ZW3 EPLAN Standard Sheet Backup
Rozszerzenie pliku .ZW4 EPLAN Forms Backup
Rozszerzenie pliku .ZW5 EPLAN Macro Backup
Rozszerzenie pliku .ZW6 EPLAN Parts Backup
Rozszerzenie pliku .ZW7 EPLAN Dictionaries Backup
Rozszerzenie pliku .ZW8 EPLAN Configuration Data Backup
Rozszerzenie pliku .ZX01 Extended ZIP Split Archive
Rozszerzenie pliku .ZX02 Extended ZIP Split Archive
Rozszerzenie pliku .ZZ ZZip Compressed Archive
Rozszerzenie pliku ._DD Norton Disk Doctor Repair
Rozszerzenie pliku .{PB Corel WordPerfect Backup
Rozszerzenie pliku .~CP Borland C++ Builder Source Backup
Rozszerzenie pliku .~CW New Wave Concepts Circuit Wizard Backup
Rozszerzenie pliku .~DE Borland C++ Project Backup
Rozszerzenie pliku .~DP Delphi DPR Project Backup
Rozszerzenie pliku .~H Borland C++ Builder Backup Source
Rozszerzenie pliku .~MN Norton Commander Menu Backup
Rozszerzenie pliku .~Y7 Synchro Studio 7 Backup File